Головна

Культура Давньої Русі. (IX-перша третина ХІІІ ст.)

Поняття культура належить до числа найбільш фундаментальних в науках про людину і суспільство. Культура не існує поза людиною, вона утворює його місце існування і спілкування, вона формується людським суспільством і в той же час формує і розвиває це суспільство. 1сторія культури не є лише сума історій літератури, живопису, архітектури, музики, театру та інших видів художньої творчості. Це не відокремлена частина історії суспільства, а вся його історія з точки зору розвитку культури.