Головна

Фолькльор

XIX ст. характеризується розквітом професійного мистецтва. Однак народна творчість не втратила свого значення. Відображаючи особливості побуту, світовідчуття, систему духовних цінностей народу фольклор чутливо реагує на всі зміни, що відбуваються і відтворює їх, будучи, таким чином, своєрідною енциклопедією народного життя.

У пореформеної Росії подальший розвиток отримали всі напрямки і жанри фольклору: казки, прислівя та приказки, загадки, перекази, музичний і танцювальний фольклор, лубок. Нові умови викликали появу робочого фольклору. Сільський фольклор відбив сприйняття селянами реформи 1861 р. Як і раніше, поширені були розбійницькі, бурлацькі та солдатські пісні, пісні про тюремній неволі.

Фольклор різних народів Російської імперії відобразив особливості мови, побуту і звичаїв, зберіг споконвічні національні традиції.

Важливою особливістю розвитку народної творчості пореформеної епохи стало зростання інтересу до нього широких демократичних кіл та професійних діячів мистецтва, особливо яскраво проявився в літературі, творчості передвижників і композиторів Могутньої купки. Народна творчість і професійне мистецтво взаємовпливають і взаємно збагачували один одного.