Головна

Підсумки

10.1. Загальні підсумки. Російська культура першої половини XIX ст. характеризується виключно високими темпами розвитку всіх її областей, пошуком нових художніх методів, поєднанням різних стилів, напрямків і жанрів, подальшим зближенням із західноєвропейською культурою при збереженні самобутнього національного характеру. Були зроблені видатні відкриття в науці і техніці, що мають міжнародне значення. Багато шедеври російської літератури, живопису, музики стали надбанням світової культури. Російська культура стала невідємною частиною загальносвітової, зайнявши в багатьох областях одне з провідних місць у світі.

10.2. Основні протиріччя. У той же час складний соціальний фон, на якому розвивалася вітчизняна культура першої половини XIX ст. зумовив наростання в ній до середини сторіччя протиріч, що відбили криза російського суспільства.

10. З одного боку, зростання соціально-політичної значущості та виховної ролі літератури і мистецтва сприяло одержавлення культури.

10. У той же час бурхливі історичні події періоду, найважливіші з яких Вітчизняна війна 1812 р., повстання декабристів і європейські буржуазні революції, сприяли її загальної демократизації. В тематиці художньої творчості важливе місце стали займати соціальні проблеми. Розширився соціальний склад творчої інтелігенції.

10. Незважаючи на поглиблення прірви між елітарною та народної формами культури, намітилася тенденція їх синтезу: творчість О. С. Пушкіна, М. В. Гоголя, М. 1. Глінки і А.С. Даргомижського ввібрала в себе багатовікові традиції народної культури, стало надбанням всього російського народу, а не лише соціальної верхівки суспільства.