Головна

Утворення СРСР

Підготовча робота до I зїзду Рад СРСР. Вказівки В. 1. Леніна були враховані комісією ЦК РКП (б). Постановою Пленуму ЦК партії про форму обєднання незалежних радянських республік від 6 жовтня 1922 визнавалася необхідність укладання договору між Україною, Білоруссю, Федерацією Закавказьких республік і Української РСР про обєднання їх в Союз Радянських Соціалістичних Республік із залишенням за кожною права вільного виходу зі складу СРСР. На 30 листопада комиссия ЦК РКП (б) розробила Основні пункти Конституції СРСР, які були розіслані в компартії республік для розмови. 18 грудня 1922 Пленум ЦК РКП (б) обговорив проект Договору про освіту Союзу РСР і запропонував скликати зїзд Рад СРСР.

Перший Всесоюзний зїзд Рад відкрився 30 грудня 1922 У ньому взяли участь 2215 делегатів. Чисельний склад делегацій від республік визначався пропорційно кількості населення в них. Найбільш численною була російської делегації - 1727 чоловік. З доповіддю про утворення СРСР виступив 1.В. Сталін. Зїзд в основному затвердив Декларацію й Договір про утворення СРСР у складі чотирьох республік - РРФСР, Української РСР, Білоруської РСР і ЗРФСР (в якій ще раніше були обєднані Азербайджан, Вірменія і Грузія).

Декларація законодавчо закріплювала пристрої союзної держави принципи: добровільність, рівноправність і співробітництво на основі пролетарського інтернаціоналізму. Доступ до союзу залишалося відкритим усім радянським республікам, які могли виникнути під час світової революції. Договір визначав порядок входження окремих республік до складу СРСР, компетенцію вищих органів державної влада. Право вільного виходу декларувалося, проте механізм здійснення цього права не було визначено.

Зїзд обрав Центральний Виконавчий Комітет (ЦВК) Союзу РСР - верховний орган влади в перервах між зїздами.

Конституція СРСР. В січні 1924 р. було прийнято першу Конституцію СРСР, відповідно до якої вищим органом влади оголошувався Зїзд Рад СРСР. У перервах між ними верховну владу здійснювала ЦВК СРСР, який складався з двох законодавчих палат - Ради Союзу і Ради Національностей. ЦВК СРСР утворювала уряд - РНК. Складалося три види комісаріатів

- Союзні (закордонних справ, армії і флоту, зовнішньої торгівлі, шляхів сполучень, звязку, ОГПУ);

- Уніфіковані (на союзному та республіканському рівні), незабаром переведені в розряд союзних;

- Республіканські (внутрішня політика, юриспруденція, народна освіта).

Союзним органам передавалися також повноваження з міжнародної обороні кордонів, внутрішньої безпеки, планування і бюджету. Незважаючи на проголошений федеративний принцип державного устрою, Конституція СРСР, закріпивши право втручання центру і його контролю над республіканськими органами влади, які відкривала можливість для прояву в майбутньому унітарних тенденцій в радянській національній політиці.