Головна

Значення прийняття християнства

Перехід до християнства мав величезне історичне значення й позначився на всіх сферах життя давньоруського суспільства.

Воно допомогло обєднати східних славян в єдине давньоруське суспільство, створило духовну основу російської державності. Став християнином, людина переставала себе відчувати тільки частиною будь-якого місцевого колективу (родини, громади, племені, надалі - стани), він все більше усвідомлював себе російським православним, що стало в низах суспільства повними синонімами.

Християнська церква, прагнучи до стабільності, засуджувала як соціальні протести і насильство з боку низів суспільства, так і надмірну тягу до багатства і насильство з боку його верхів. При цьому вона формувала терпимість до ближнього і повагу до владі, тому що нема влади не від Бога.

У цілому, християнство, різко протиставляючи ідеальне матеріального, сприяло духовному розвитку людини.

5. Прийняття християнства спричинило за собою і якісні зрушення в розвитку культури. Розповсюджується писемність, літописання, зявляються перші рукописні книжки, переважно церковного змісту. Завдяки Візантії та Болгарії Русь познайомилася з досягненнями античної культури. Прийняття християнства спричинило зародження камяного зодчества, виникнення іконопису, фрескового живопису. У монастирях велося літописання. Великі церковні храми типу Софійського собору в Києві ставали центрами духовного життя, символами могутності і святості Русі.

5. Православна церква не утворювала тільки, а й виховувала давньоруське суспільство. Вона помякшувала звичаї, наполегливо боролася проти багатоженства та інших язичницьких пережитків. Церква виступала і проти рабства.