Головна

Підсумки

З крахом СРСР та комуністичного режиму в Україні почався новий етап економічної модернізації. Реформи, що проводилися в Росії в 90-і рр.., Призвели до демонтажу основних елементів віджилої адміністративної системи та переходу до економічних методів регулювання. Стала реальністю приватна власність. Сформувалися нові соціальні шари власників різного рівня і вищих менеджерів. Лібералізація господарської діяльності, цін і зовнішньої торгівлі сприяли активізації споживчого ринку. Вдалося забезпечити внутрішню конвертованість рубля. Росія вступила на шлях інтеграції в світове господарство.

Разом з тим, що продовжувався спад виробництва викликала ускладнення економічної ситуації в країні, загострення соціальних проблем, посилення розшарування суспільства на багатих і бідних. Величезним залишилося вплив державної бюрократії на економіку.

Для сучасного етапу оновлення Росії характерно співіснування протилежних начал - елементів свободи та авторитаризму, ринку та державного управління економікою, укріплення центральної влади і прагнення до регіональної автономії. У співвідношенні сил прихильників різних шляхів розвитку російського суспільства склалося своєрідне рівновагу, що є основою збереження високого ступеня альтернативності в російському політичному процесі.

Особливості пережитого країною періоду (перехідний характер, відсутність змін світового досвіду такого характеру та масштабу) значні коливання визначили економічного і політичного курсу в рамках прийнятого направлення на прогресивні реформи. До теперішнього часу не розроблена конкретна модель розвитку. Разом з тим, не викликає сумніву, як необхідність використання радянського і світового досвіду, так і неможливість механічного сприйняття західних моделей або повернення в радянське минуле.