Головна

Загальна характеристика

Соціально-історичні умови.

1. Розвиток культури Катерининської епохи проходило під впливом ідей Просвітництва (докладніше див тему 23 Внутрішня політика 60-90-х рр.. Освічений абсолютизм.). У суспільній свідомості все більше зростав інтерес до людської особистості, до проблем призначення людини, його природних прав і його внесословной цінності. Це сприяло бурхливому розвитку суспільно-політичної думки та росту її впливу на всі соціокультурні процеси.

2. Зростання міжнародного авторитетуРосії, активна зовнішня політика сприяли зміцненню культурних звязків Росії з Західною Європою.