Головна

Підсумки

Загальні підсумки.

6. Підсумки розвитку російської культури в кінці XIX-початку XX ст. з усією очевидністю свідчать про її розквіті, повязаних як з певною фазою власного розвитку, так і з прискоренням духовних, соціальних, політичних, економічних процесів в російському суспільстві й у світі.

6. У Росії сталася так само як і в Європі, відбулася трансформація мистецтва, який перейшов від принципу відображення дійсності до її зміни, а потім до створення нової художньої реальності.

6. При цьому зміни були ще більш активними, ніж у Європі. Часто одні і ті ж художники за відносно короткий період своєї творчості переходили від реалізму до модерну, а потім авангардизму, в рамках якого створювали оригінальні напрямки.

6. У той же час культурний вибух в Росії, де назрівала революція, супроводжувався появою в творчості деяких філософів, поетів, художників ноток надриву. При цьому декадентські настрої, викликані предчуствіем соціальних змін, так само як розвиток релігійно-філософських ідей, були характерні для всієї європейської культури того періоду.

6. Як і в інших країнах в Росії зростання грамотності і розвиток культурних потреб привів до формування масової культури. Зріс попит на масову літературу спрощеного змісту, мільйони російських глядачів щодня дивилися кінофільми аналогічного характеру.

Особливості російської культури.

6. У Росії ще більшою мірою, ніж у Європі оновлення гуманітарної культури характеризувався тісним переплетенням філософії, літератури, живопису, архітектури, музики.

6. Багатоукладність російського мистецтва, в рамках якого співіснували, розвивалися і взаємодіяли різні старі і нові стилі та напрямки, реалізовувалася в тому числі в створенні різних творчих товариств та спілок.

6. Розвиток російського національної самосвідомості проявилося в розвитку оригінальних філософських і суспільних концепцій, які використовували ідею своєрідності російської цивілізації, і в зверненні представників різних форм, напрямків і стилів мистецтва до національно-історичних традицій, народній творчості, фольклору.

6. Якщо в другій половині XIX ст. світове визнання отримали російський література та музика, то на початку ХХ ст. - Балет, особливо після успіху російських сезонів, організованих у Парижі Дягілєвим. Русская живопис, випередивши у своєму розвитку західно-європейську також почала свій рух до світової слави. Российская культура остаточно стала часткою світової культури, розвиваючись під її впливом, але на власній основі, не тільки запозичуючи, але й пропонуючи свої новітні досягнення, що увійшли до скарбниці світової науки та мистецтва.