Головна

Музика

У першій половині XVIII ст. в області вітчизняного музичного мистецтва істотних змін не відбулося. Продовжували розвиватися традиційні музичні напрямки: народна музика, богослужбовий і світський спів.

Найбільшого розвитку отримала народна музика. Поряд із традиційними обрядовими та побутовими піснями широкого поширення набули розбійницькі, бурлацькі, рекрутські пісні.

Професійна світська музика була під впливом італійської композиторської школи.