Головна

Загальна характеристика

Соціально-історичні умови. Реформи Петра I, у тій або іншій мірі зачепили всі сфери життя суспільства (див. тему 20 Епоха петровськіх перетворень), активізації процесу зближення російської і західноєвропейської культур. З одного боку, дії Петра сприяли прискоренню темпів культурного розвитку, з іншого значна частина культурних запозичень запозичувалися механічно, деформувалася на російському грунті і не призводила до результатів, на які розраховували реформатори.

Головний результат, все ж таки, відповідав затрачених зусиль культурні перетворення створювали необхідну основу для реформ у техніко-економічної та військової областях

1снує думка, що вводяться Петром I нововведення, носили, як пише Л.Н. Гумільов, декоративний характер, і ні в чому не порушували споконвічних російських традицій, залишаючись надбанням лише верхівки суспільства.

Основні тенденції. Незважаючи на істотні відмінності російської культури XVIII ст., В цілому її розвиток перебувало під впливом тенденцій, що сягають корінням у попередній період.

1. Нового імпульсу отримав процес обмірщенія культури, секуляризації усіх сфер свідомості і життя. В усіх галузях культури утвердилося панівне становище світського спрямування.

2. Відбувалося подальше поглиблення індивідуалізації творчої діяльності. Твори мистецтва набували все більше індивідуальних рис у межах певних стильових художніх напрямків. Анонімні твори створювалися лише в усній народній творчості.

3. Зростання міжнародного авторитету Росії, її успішна зовнішня політика сприяли встановленню постійних контактів з країнами Європи. Росія переймала, освоювала і переробляла досвід західноєвропейських країн у різних галузях людської діяльності.

4. Процес освоєння досягнень західноєвропейської культури супроводжувалося формуванням нових стилів і напрямків, нових методів художньої творчості.

5. Багато перетворення, при цьому, особливо у сфері побуту, проводилися насильницьким шляхом і часто не відповідали національним традиціям.

6. Перетворення П етровскіе підсилювали культурну диференціацію. Формувалася зорієнтована на західноєвропейські цінності елітарна дворянській культура, яка все більше відривалась від народної, що зберегла національні традиції, підвалини минулого.

Періодизація. Розвиток культури не було рівномірним.

1. Перша чверть XVIII ст., Петровська епоха, відрізняється інтенсивної ламкої середньовічного світогляду, способу мислення, життя, побуту і звичаїв; встановленням активних і цілеспрямованих міжнародних мистецьких звязків; формуванням державної політики, спрямованої на виховання вітчизняної творчої інтелігенції.

2.другої чверті століття при збереженні загальної прогресивної тенденції темпи культурного розвитку трохи сповільнилися, що пояснюється збільшеним впливом на нього замкнутих корпорацій станових, засиллям іноземців і нестабільною політичною обстановкою. У той же час основа, створена Петром не тільки зберігалася, а й розвивалася.