Головна

Наука

Наука і держава. Наука знаходилася у цей період під суворим контролем партії і держави. Найважливішим завданням висунення визнавалося членів партії в наукових установах, про що в 1929 р. було прийнято спеціальну постанову. Одночасно розвивалася боротьба з консерватизмом, аполітичністю та навіть реакційністю старої наукової iнтелiгенцiї. У 1927 р. для цього була створена Всесоюзну асоціація працівників науки і техніки для сприяння соціалістичному будівництву. З 1929 р. посилився тиск на Академію наук, куди як вчених був обраний ряд партійних ідеологів. До 1933 Академія була підпорядкована Раднаркому, значно змінився її склад, виявилися репресовані ряд її членів - видатних вчених. Це була вже нова, соціалістична академія, що впроваджувала в науку соціалістичне змагання і марксистсько-ленінську методологію.

При цьому керівництво країни усвідомлювала величезне значення науки. Збереженим старим і новим представникам наукової iнтелiгенцiї створювалися умови для роботи. У 1934 р. була відновлена з деякими змінами система вчених ступенів і звань. У розвиток науки вкладивлісь значні кошти. Створювалися нові наукові установи, яких до початку 40-х рр.. в СРСР налічувалося понад 1800.

Природничі та технічні науки. Головною особливістю розвитку науки в розглянутий період стала її орієнтація на практичні, іноді утилітарно-виробничі потреби країни. Фундаментальні дослідження майже не розвивалися, але прикладна наука мала серйозні досягнення.

Діяли наукові школи академіків С.В. Лебедєва (виробництво синтетичного каучуку), 1.М. Губкіна (геологічна розвідка нафти). Значними були наукові розробки В. 1. Вернадського, фізіолога 1.П. Павлова; фізиків А.Ф. 1оффе і Д.С. Різдвяного, математиків М.М. Лузіна та А.Н. Колмогорова, біологів 1.В. Мічуріна і Н.1. Вавілова, дослідження Арктики О.Ю. Шмідта. Проводилися дослідження в галузі ядерної фізики. У 1933 р. був створений Реактивний науково-дослідний інститут (у 1936 р. пущений найбільший в Європі циклотрон). У 1928 р. виникла Всесоюзна академія сільськогосподарських наук їм. В.1. Леніна (ВАСГН1Л), яку очолював Н.1. Вавилов.

При цьому ряд наукових напрямків були закриті як помилкові, у тому числі припинилися дослідження в галузі молекулярної біології, кібернетики, геліобіології. В біологічній науці боротьбу проти лженауки генетики під гаслом захисту дарвінізму і мічурінської біології вели Т.Д. Лисенка та 1.1. Презент.

Гуманітарні науки повинні були звільнятися від буржуазної ідеології. Єдино правильною ідеологією марксизм-ленінізм проголошувався.

3. Серйозно постраждала економічна наука, особливо після репресій проти видатних радянських вчених Кондратьєва, Чаянова та ін Вона перетворилася на догматичну схоластику. Філософія також фактично стала дисципліною, що трактує твори класиків марксизму.

3.1сторичну науку Сталін назвав грізною зброєю в боротьбі за соціялізм. З середини 30-х рр.. почався перегляд вітчизняної історії. СРСР проголошувався спадкоємцем Російської держави, раніше вважався лише вязницею народів. Госудаственная влада сприймалася вже як позитивний фактор історичного розвитку. У 1936 р. у системі Академії наук було засновано 1нститут історії, в 1937 р. - 1нститут філософії та 1нститут матеріальної культури. З 1934 р. в школах було відновлено викладання громадянської історії та географії, знов відкриті історичні факультети в Московському та Ленінградському університетах.

Особлива увага приділялася історії партії. Сталін і його представники найближчого оточення створили нову концепцію історії ВКП (б). Була сформульована теорія двох вождів партії та революції, яка стала вихідним пунктом пропаганди ідеї про рівновеликої внесок Леніна і Сталіна у створення партії і керівництво революцією. Це знайшло своє відображення в Короткому курсі історії ВКП (б) (1938).

У той же час, не дивлячись на догматизм, впроваджуються в суспільних науках, багато конкретні дослідження радянських істориків (Б. Д. Грекова, А. М. Панкратова, В. В. Струве та багато інших), фіологов і представників інших гуманітарних наук містили значні досягнення, що базуються на нових джерелах і нові методи дослідження.