Головна

Політика партії більшовиків у галузі культури

З середини 20-х років особливе значення придбала ідеологізація всіх напрямків культурного розвитку. Cущность класового підхід до суспільних явищ була посилена культом особи Сталіна. Принципи класової боротьби повинні були відображатися і в мистецькому житті країни.

Посилився авторитарно-бюрократичний стиль наукою керівництва, літератури, мистецтва. Були створені органи галузевого управління культурою - Союзкіно (1930), Всесоюзний комітет із радіофікації і радіомовлення (1933), Всесоюзний комітет у справах вищої школи (1936), Всесоюзний комітет у справах мистецтва (1936) та ін

Проводиласьуніфікація і регламентація культури, її підпорядкування загальним ідеологічним, а часом і творчим принципам. Уніфікація поширювалася на національні особливості культури народів СРСР. Так, головним досягненням російської культури був ленінізм проголошений.

У 1939 р. було оголошене про завершення революції культурної, про що повинно було свідчити виконання такого завдання, як ліквідація неписьменності.

Вся культурна й ідеологічна робота в цей період була спрямована на утвердження марксистсько-ленінської ідеології і перетворення її в світогляд всіх радянських людей. Культурне будівництво На поширювалося загальнодержавне пятирічне планування.