Головна

Висновки

Підсумки перетворень перших років радянської влади в галузі культури були далеко не однозначні.

З одного боку, були досягнуті певні успіхи до ліквідації неписьменності, цінності створені в області духовної та матеріальної культури.

З іншого боку, культура стала частиною державної політики, потрапивши під контроль партійно-урядового апарату. Соціалістична культура, в основі якої лежала пролетарська ідеологія, покликана була служити завданням класової боротьби пролетаріату за соціалізм.

У той же час цей період, особливо перша половина 20-х рр.. харктерізовался підйомом активності творчої інтелігенції, створенням нових та відродженням старих товариств та обєднань.

Складовою частиною вітчизняного культури була культура російського зарубіжжя, для якого були характерні глибока духовність, прагнення усвідомити місце Росії в історичному та культурному процесах. В еміграції людей різних художніх напрямів та політичних поглядів поєднувало прагнення зберегти спадщину російської культури і розвинути її.