Головна

Особливості декабристського руху

Першими носіями визвольних ідей в Росії виступили найкращі представники привілейованого стану - дворянства, а не позбавлені політичних і багатьох соціальних прав міщани, селяни і купці. Феномен дворянської революційності багато в чому пояснюється високими моральними якостями передової частини російського дворянства, а також усвідомленням того, що поняття честі, гідності та свободи особи, які вже вкоренилися в його духовного життя, несумісні з рабством більшості населення і самодержавним режимом.

Занепад організації складалися з офіцерів, а їх виступ мало форму військової революції.

Декабристи не спиралися на якій-небудь соціальний шар і не прагнули знайти підтримку народу, хоча йшли на смертельний ризик в імя цього народу.

Це було перше організоване і збройний виступ проти самодержавства і кріпосництва.

У вітчизняній історіографії, поряд з цими, є й інші оцінки руху декабристів. Так П.М. Зирянов характеризує саме їх повстання як ненасильницький за формою і суто моральне за змістом виступ.