Головна

Передумови

Кріпосницький лад, що вступив у стадію свого розкладу, став сприйматися мислячою частиною російського суспільства як основна причина лих країни, її відсталості, яка все більше принижувала патріотичні почуття духовної еліти. Його ліквідація усвідомлювалася передовими російськими дворянами як найнагальніша задача, що відкриває країні дорогу до прогресу.

Війна 1812 продемонструвала величезні потенційні можливості Росії, патріотизм, моральні гідності народу. Під час походів російські дворяни-офіцери ближче познайомилися зі своїми солдатами, були вражені рівнем життя простих людей в Європі. Ось чому, повернувшись, вони так болісно стали сприймати злидні і безправя власних селян, які врятували країну від іноземного тирана, але яких продовжували тиранить панове.

Таким чином, з одного боку, бажання допомогти народу, переміг найкращу в світі французьку армію, а з іншого, запобігти можливості повторення пугачовщини, що загрожує острівцям європейської цивілізації в Росії, штовхали частину дворян до активних дій. Невипадково декабристи називали себе дітьми 1812-го року.

Політика Олександра I, який проводив на початку свого царювання ліберальні реформи, трансформувалася в наступні роки до консервативного курс, переміжних спробами повернутися до політики реформ. Згасання останніх надій на царя-реформатора викликала згуртування передових людей епохи, які наважилися втілити в життя те, що так і не зумів зробити імператор.

Реакційний зовнішньополітичний курс, спрямований на реставрацію феодально-монархічних режимів у Європі і придушення там революційних виступів.

Вплив ідей європейського Просвітництва (теорії природних прав людини, парламентаризму, демократії, соціальної справедливості, поділу влади) і особливо його революційного напрямку.

Вплив досвіду американської та Великої французької революцій, революційного руху в 1спанії, 1талії, Греції.

Ліберальна традиція російської суспільної думки, повязані з іменами російських просвітителів другої половини ХУ111 початку Х1Х ст.

Психологічна атмосфера початку XIX ст. Російські дворяни цієї епохи брали активну участь в історичних подіях світового масштабу. Повернувшись ж після переможної війни з Наполеоном до світського життя і казарменій буденності, вони почали відчувати почуття незадоволеності і дискомфорту, намагалися заповнити духовний вакуум ідейними суперечками, політичною діяльністю, спрямованими на благо країни.