Головна

Причини поразки

Вузька соціальна база, орієнтація на військову революцію і змову.

Недостатня конспірація в результаті що знала уряд про плани змовників.

Відсутність необхідної єдності і погодженості дій, пасивність повсталих, скованих поняттями дворянської честі

. Неготовність більшій частині освіченого суспільства, дворянства до ліквідації самодержавства і кріпацтва.

Культурне і відсталість селянства і рядового складу армії.