Головна

Особливості громадського руху

Рух цього періоду розвивалося в умовах жорсткого правління Миколи I, суворо придушував будь-яке інакомислення.

Рух відбувалось під дією декабристів. 1деї перший дворянських революціонерів та їх трагічний досвід розчаровували, але й спонукали до нових пошуків шляхів визволення Росії.

Громадський рух ставало більш демократичним, тому що почало усвідомлювати необхідність звернення до народу в боротьбі в імя інтересів народу, а також, залишаючись за складом переважно дворянським, цей рух став включати і різночинців.

В ці роки відбувається оформлення нових суспільних течій і концепцій:словянофільства, западничества, народництва, теорії офіційної народності. Ці концепції укладалися в такі політичні ідеали як націоналізм, консерватизм, лібералізм, соціалізм.

Можливості Відсутність вільної громадської діяльності призвело до того, що основною формою руху стали нечисленні гуртки з невеликою кількістю учасників. Більше, ніж раніше, суспільне значення придбали художня література та літературна критика.

Російська суспільна думка розвивалася під сильним впливом німецької філософії Фіхте, Гегеля, Шеллінга.