Головна

Російсько-японська війна І904-І905 рр.. і криза зовнішньої політики самодержавства

Поразки Росії у війні з Японією наочно демонстрували криза зовнішньої політики самодержавства. Напівфеодальні держава була не в змозі успішно виконувати великодержавні зовнішньополітичні завдання, які вимагали модернізації суспільного ладу і державного управління. (Докладніше див ТЕМУ 47)

До того ж військові реформи 1870-х рр.. - Самого послідовного з перетворень Олександра II - мали потребу в продовженні. Їх вже результати не відповідали вимогам, що предявляються до армії початку нового століття, без якої наша країна не могла залишатися серед великих світових держав.