Головна

Висновки

Загальнонаціональний характер кризи. Криза охопила всі верстви суспільства. У русі протесту одночасно взаємодіяли робітники, селяни, інтелігенція, національний рух. Такого поєднання не знала Західна Європа, де селянське питання було вирішено задовго до виникнення робітника, а національне питання там, де він існував, мав інший характер.

Порушені були всі сфери суспільного життя, у тому числі зовнішня політика.

Таким чином мова йшла про загальнонаціональний соціально-політичній кризі.

Підсумки кризи. В умовах, коли внутрішня політика самодержавства лише посилювала суспільні суперечності, а поступки були незначні, криза такого розмаху не міг не призвести до спалаху масового революційного руху. У результаті 9 січня 1905 почалася першої російської революції.