Головна

Наслідки війни і нові тенденції в розвитку суспільства

Зміни в духовному кліматі суспільства. Після 1945 р. відбувалися зміни в суспільній свідомості людей радянських. Перемога у війні породила надії на ослаблення політичного режиму, в тому числі на знову приєднаних територіях Прибалтики, Західних областях України, Білорусії. Покоління радянських офіцерів, що пройшли сувору школу війни і відчули відносну самостійність і значення ініціативи, очікували демократизації суспільного життя. При цьому надії зєднувалися з ентузіазмом і почуттям гордості за країну.

1.2 .. Активізація діяльності радикально налаштованої молоді. Новий імпульс часу проявився також у виникненні ряду антисталінського груп молоді (в основному, студентів) у Москві, Воронежі, Свердловську, Челябінську. Їх члени звинувачували Сталіна в переродження компартії, бюрократизації партійно-державного апарату. Учасники челябінського молодіжної групи прийняли відозву Маніфест ідейної комуністичної молоді, в якому закликали своїх однолітків до боротьби проти існуючого режиму.

При цьому молодь зберігала вірність соціалістичного вибору, комуністичних ідеалів, демократії. На цій основі створювався прообраз суспільної сили, яка в майбутньому могла стати на чолі процесу демократичного оновлення країни.

Зміни у структурах влади. У вересні 1945 р. в СРСР було скасовано надзвичайний стан та скасовано Державний Комітет Оборони. У березні 1946 року Раднарком СРСР був перетворений у Раду Міністрів (головою якого до 1953 р. був Й. В. Сталін).

Пройшли перевибори до місцевих Рад, Верховні Ради республік і Верховної Ради СРСР. У новому складі місцевих рад, їх керівництво, не змінюється в роки війни, зявилося багато фронтовиків. У роботі рад нового скликання підвищився демократизм, кілька посилилася колегіальність. Вперше на основі прямих і таємних виборів були обрані народні судді і народні засідателі.

У 1948 р. відновилася діяльність зїздів громадських і політичних організацій (профспілок, комсомолу, творчих спілок). Після тринадцятирічного перерви в жовтні 1952 р. відбувся Х1Х зїзд ВКП (б). На зїзді партія більшовиків була перейменована в КПРС.

Обговорення проектів нової Конституції СРСР та Програми ВКП (б). У партійно-державних структурах також зріло розуміння необхідності змін. У 1946-1948 рр.. пройшли закриті обговорення проекти нової Конституції СРСР, в якому висловлювалися пропозиції про допущення поряд з державною власністю дрібного приватного господарства селян і кустарів, про децентралізацію економічного життя, надання великих господарських прав на місця, ліквідації спеціальних судів воєнного часу і військових трибуналів.

Аналогічні по спрямованості ідеї висловлювалися в ході обговорення проекту Програми ВКП (б), робота над якою завершилася в 1947 р. У їх числі були партії пропозиції щодо відмови від прямої керівництва господарством, розширенню внутріпартійної демократії, обмеження строків перебування на керівних посадах і проведення альтернативних партійних виборів.