Головна

Підсумки

Суспільно-політична обстановка в СРСР в повоєнний десятиріччя характеризувалася подвійністю.

З одного боку, народ переможець заслужено очікував значних змін та лібералізації режиму, з іншого, відбувалося остаточне зміцнення сталінізму, що досяг в цей період свого апогею.

Відбувся повернення до довоєнної моделі надцентралізація в плануванні та управлінні економікою.

. Розростання адміністративно-бюрократичної системи, екстенсивний ставка на шлях розвитку і повернення до методів довоєнних репресій, а також міжнародна ізоляція негативно позначилися на житті суспільства, призвели до подальшого його відставання від загальноцивілізаційного ритму розвитку.