Головна

Столипінська аграрна реформа 1906-І917 рр

Як ясно показала перша російської революції, головною проблемою російського суспільства залишався аграрний питання, що загострилася на рубежі XIX-XX ст. У майбутньому незадоволене селянство, яке становило більшість населення країн, могло піти далі розгрому 2 тис. спалених в 1905-1907 рр.. поміщицьких маєтків.

Крім того, без розвитку сільського господарства Росія не могла розвиватися як велика держава, що чудово розумів П.А. Столипін.