Головна

Інші перетворення

У галузі освіти реформи були початі. У 1909 р. проект про введення в 10-літній термін загального початкового навчання вступив до Думи. Уряд, не чекаючи ухвалення закону, вже з 1908 року земствам і містах виділяло кошти на розвиток шкіл. У 1910 р. більше половини земств почали підготовку до введення загального початкового навчання. Щоб забезпечення шкіл кадрами множилися учительські семінарії (училища) та інститути.

Але, всупереч столипінським проектів створення єдиної безстановий школи, початкові школи підпорядковувалися училищна рада на чолі з ватажками дворянства, а школи церковноприходські Синоду залишилися у віданні. Не були реалізовані і плани запровадження принципу безперервної освіти, з наступністю різних ступенів.

Столипін не зміг реорганізувати місцеве самоврядування. Законопроект про безстановий волосних органах, влада яких поширювалася на всіх сільських жителів, включаючи поміщиків, був відкинутий Держрадою вже після смерті його ініціатора. Лише в 1912 р. була скасована посаду земського начальника, нагадувала селянам про часи кріпосного права.