Головна

Фактори внутрішньої політики

1.1 Відставання Росії від західних країн, що вимагало модернізації економічної, соціальної і політичної систем, розвитку науки та освіти.

Високий рівень соціальної напруженості, що виражався,

- Перш за все, у селянських заворушеннях;

- В діяльності підпільних організацій революціонерів, які боролися з державною владою всіма методами, аж до індивідуального терору і царевбивства;

- У формуванні ліберальної опозиції, часом різко критикував уряд і закликала суспільство добиватися реформ.

Усвідомлення імператором Олександром II, багатьма вищими сановниками неминучості перетворень і розробка ними проектів реформ.

Зростання суспільної свідомості, культурного рівня населення, поступове поширення в суспільстві як ліберальних, так і радикальних ідей і загострення ідейної боротьби.

Особисті якості і погляди Олександра II, який був розумною людиною і мав добре серце. Незважаючи на деяку рядова, йому вистачило характеру, знання людей, кругозору та політичної волі, щоб провести в життя кардинально важливі для долі країни перетворення. У той же час, залишаючись у душі військовим, а головне, самодержцем, він проводив реформи вкрай непослідовно, прагнучи не до обмеження, а посилення своєї влади.