Головна

Завдання перебудов і методи їх проведення

Реформи проводилися не громадських з метою лібералізації відносин та розвитку капіталізму в країні, а, перш за все, заради зміцнення держави і військової потужності Росії, повернення їй втраченого після Кримської війни положення великої світової держави і міжнародного впливу.

Вони були спрямовані на то, аби привести у відповідність до вимог часу систему управління на місцях, суд, армію тощо при збереженні станового ладу і позицій дворянства.

Реформи повинні були забезпечити сприятливі умови для прискореного розвитку вітчизняної промисловості, що обєктивно відповідало інтересам російського підприємництва. Щоправда, уряд у своїй економічній політиці, в першу чергу, піклувалася про інтереси держави і його військовій могутності.

В той же час верховна влада намагалася певною мірою врахувати й інтереси різних станів, представити самодержавство як загальнонаціональну надсословную силу.

Певну відігравало роль прагнення Олександра II і частини керівництва країни поліпшити становище народу Росії, підвищити його добробут.

Перетворення проводилися поступово, мирним шляхом зверху, тобто з опорою не стільки на суспільство, скільки на бюрократію та з розрахунком уникнути соціальних і політичних потрясінь.