Головна

Політика у галузі освіти та друкуУ

Загальна характеристика. Консерватори бачили в інтелігенції, ліберальної друку, університетах головне зло Росії і тому вживали заходів, покликані якщо не ліквідувати, то значно обмежити їх діяльність, встановити жорсткий адміністративний контроль, надати переваги дворянства в отриманні освіти та ін

Реакція в галузі освіти.Новий університетський статут 1884 знову позбавляв університети автономії. У середній школі уряд спробував скоротити доступ представників нижчих станів. У початковій школі зміни носили позитивний характер, але в цілому система освіти Росії зазнала важким випробуванням. (Докладніше див ТЕМУ 43)

За Тимчасовим правилам про пресу (1882), подовжували потім до 1905 р., була посилена цензура, закриті всі радикальні і багато ліберальні видання, у тому числі журнал Вітчизняні записки і багато газет. У той же час окремі ліберальні видання збереглися, наприклад, Вісник Європи М.М. Стасюлевича.