Головна

Підсумки політики освіченого абсолютизма

4.1 Зміцнилося і модернізувалося самодержавство.

Пожвавилася громадське життя, зявилися зачатки громадянського суспільства.

Посилюється кріпацтво, але вперше було поставлено питання про помякшення або навіть скасування кріпосного права. Покращився стан міського населення, активізувалася його господарська діяльність.

Зародилися поняття свободи і прав особистості. 1 хоча їх поширення не виходило за рамки духовної еліти російського суспільства, але, усвідомивши їх значення, російська дворянська інтелігенція початку згодом боротьбу за надання свободи всьому народу.

Політика економічного лібералізму уряду сприяла зародженню капіталістичного устрою і початку розкладання кріпосницьких відносин.

Деякі негативні наслідки політики освіченого абсолютизму, нездатність реалізувати декларовані ліберальні принципи привели частина суспільства до розчарування в реформістської політиці верхів і зародження радикальних революційних ідей.