Головна

Підсумки зовнішньої політики

Росія одержала вихід в Чорне море, приєднала Крим, створила чорноморський флот. Завдяки цього: Почалося освоєння степів Причорноморя, вільних від поміщицького землеволодінь, що створювало сприятливі умови для розвитку цієї регіону. Більш інтенсивно почав розвиватися чорноземний центр Росії і Україна, що отримали можливість реалізовувати свою продукцію через чорноморський торговий шлях. Зміцнилося військово-стратегічне становище Росії на південних рубежах, розширилися сфери її впливу.

Почалося Закавказзя входження до Росії.

До Росії були приєднані Білорусь, Литва, Правобережна Україна, частина Прибалтики, що благотворно позначилося як на розвитку самої Росії, так і на становище українського і білоруського народів.

. Росія активно включилась в боротьбу з французькою революцією, а потім і проти експансії Франції в Європі.

Зросли роль і вплив Росії в світовій політиці.