Головна

Причини перемоги більшовиків

Успіх більшовицької партії пояснювався низкою обєктивних і субєктивних факторів.

Глибокий соціально-економічна і політична кризавосени 1917 року, радикалізм низів сприяли перемозі ліворадикальних сил (хоча альтернатива зберігалася аж до розгону Установчих зборів).

Поряд з обєктивними умовами, що склалися в країні, перемозі більшовиків сприяла діяльність їх лідерів В. 1. Леніна та Л. Д. Троцького і в цілому та цілеспрямована робота, яку проводила партія із залучення на свій бік солдатів у тилу і на фронті, найбіднішого селянства в селі.

Висунуті більшовиками загальнодемократичні гасла - земля, світ, народовладдя - опинилися близькі масового суспільній свідомості, у той час, як Тимчасовий уряд остаточно втратив довіру народу. Радянська система і перші перетворення, багато з яких носили демократичний характер, стали важливим фактором, який забезпечив успіх більшовиків.