Головна

Підсумки

Після 1991 року Росія отримала міжнародне визнання як спадкоємиця СРСР у зовнішній політиці. РФ підтвердила спадкоємність щодо угод і домовленостей по контролю над озброєннями, рішенню глобальних міжнародних проблем, загальноєвропейського процесу.

Нова якість російсько-американських відносин є на сьогодні рушійною силою змін на міжнародній арені.

Перед Росією стоїть задача підтвердження ролі лідера в рамках Співдружності Незалежних Держав. Для цього треба буде домагатися реального інтеграційного процесу по всіх областях політичній, економічній, військовій.

Однак загострилося в сучасних умовах протиборство між провідними торгово-промисловими центрами витісняє Росію з всесвітнього поділу праці, звужує її і без того обмежені можливості на шляху створення відкритої економіки, інтеграції у світове господарство. Переорієнтація на Захід не привела до вдосконалення торгово-економічних відносин. Росія продовжує залишатися країною високого інвестиційного ризику.

Зовнішньополітичні позиції Росії також піддаються натиску і обмеження, але у нашої країни є можливості для того, щоб відстоювати своє гідне місце в міжнародному співтоваристві.