Головна

Зміни у зовнішній політиці

.Основними пріоритетами у зовнішньополітичній діяльності СРСРпісля 1985 р. стали:

- Помякшення напруженості між Сходом і Заходом за допомогою переговорів з США про роззброєння;

- Врегулювання регіональних конфліктів;

- Визнання існуючого світопорядку і розширення економічних звязків з усіма країнами.

Зміна зовнішньополітичної стратегії була підготовлена змінами в свідомості певної частини еліти країни, приходом в 1985 р. в МЗС СРСР нового керівництва на чолі з Е.А. Шеварднадзе.

Концепція нового політичного мислення.В епоху М.С. Горбачова оформилася нова філософсько-політична концепція, що отримала назву нове політичне мислення. Її основні положення передбачали:

- Відмова від ідеї про розкол сучасного світу на дві протилежні суспільно-політичні системи (соціалістичну та капіталістичну);

- Визнання світу цілісним і неподільним;

    відмову від принципи пролетарського інтернаціоналізму і визнання пріоритету загальнолюдських цінностей над класовими, національних, ідеологічними, релігійними та ін

- Відмова від застосування сили як засобу розвязання міжнародних проблем;

- Визнання в якості універсального способу вирішення міжнародних питань не балансу сил двох систем, а їх балансу інтересів.