Головна

Підсумки

Розвиток культури в період хрущовської відлиги також носило суперечливий характер.

З одного боку, було дано глибокий імпульс для розвитку вітчизняної освіти, науки, мистецтва, відбувалося розширення міжнародних звязків із зарубіжною громадськістю.

1з іншого - в умовах існування жорсткої адміністративно-державної влади діячі радянської культури знаходилося в певних ідеологічних рамках і під постійним контролем партійно-урядового апарату. Партійна бюрократія не допускала свободи творчості, спрямовуючи зусилля інтелігенції в суворе русло ідеологічної роботи. У різні періоди існування неугодні держави творчі працівники зазнавали переслідувань, репресій або забуттю.

1нтелігенція відкрито не змогла протистояти тиску з боку влади, що надалі привело до духовної кризи в суспільстві.