Головна

Зміни в у культурному житті країни

Початок процесу десталінізації в культурній політиці. Хронологічно відлига в галузі культури розпочалася раніше, ніж в політичній сфері. Уже в 1953-1956 рр.. письменники 1. Еренбург, М. Дудинцев, критик В. Померанцев у своїх творах поставили хвилюють всіх питання про роль інтелігенції у вітчизняній історії, її стосунки з партією, про значення творчості художників і письменників в існуючій системі.

З початком хрущовської відлиги процес подолання сталінізму торкнувся різні області культури, сприяв відновленню культурній спадкоємності, розширенню міжнародних контактів. З боку партійно-урядової апарату були зроблені деякі поступки в цих областях, завдяки чому фактично відбувався деякий відхід ряду авторів від принципів соціалістичного реалізму.

Після смерті Сталіна зросла роль творчих спiлок, зїздів художньої інтелігенції (Спілки художників РРФСР, Спілки письменників РРФСР, Спілки працівників кінематографії СРСР). Намітилися зміни у відносинах між владою та інтелігенцією. Великий резонанс в житті радянського суспільства отримали зустрічі керівників держави з діячами культури в 1957, 1962, 1963 рр..

У той же час сама концепція культурної політики не зазнала змін.

Культура та мистецтво залишалися під жорстким партійно-державним контролем. Діяв відділ ЦК по культурі, було створено Міністерство культури СРСР (на чолі з Е. А. Фурцевої). Повною мірою продовжував здійснюватися принцип партійності в мистецтві. У звязку з прийняттям нової КПРС Програми (1961 р.) перед творчою інтелігенцією знов були поставлені задачі правдивого відображення соціалістичної дійсності і досягнень народного господарства, викриття буржуазної культури.

Шістдесятники. У звязку з початком відлигою в середовищі інтелігенції відбувся розкол на консерваторів, які залишилися вірними старими принципами, і лібералів (шестидесятників), що зробили спробу змінити становище і роль творчої інтелігенції в країні.

Лідером останнього напряму в літературі був поет, головний редактор журналу Новий світ А.Т. Твардовський. Висунув нове покоління поетів - А. Вознесенський, Є. Євтушенко, Б. Ахмадуліна, Р. Рождественський та ін У цей час работаді письменники критичного напрямку Нагібін Ю., Яшин О., 1. Еренбург і ін (автори збірки Літературна Москва).