Головна

Економічний розвиток провідних країн Європи в епоху формування індустріальної цивілізації (XIX ст.)

XIX ст. в економічній історії Європи був повний досить важливих, фундаментальних подій, що докорінно змінили світову економіку. Це був період завершення буржуазних революцій у Франції та Німеччині. Сформувалося ядро потужних держав, які й нині утримують лідируючі позиції в світі і, мабуть, багато в чому навіть визначають долі всієї планети.

Це був період формування індустріальної цивілізації.Складний і багатоплановий процес створення великого машинного виробництва в промисловості та інших галузях господарства. Тепер у загальному обсязі виробництва провідні позиції належали промисловості. Все більша питома вага припадала на міське населення. В експорті провідних країн стала переважати промислова продукція, а в імпорті - сільськогосподарська продукція та сировина Значно зросла продуктивність праці. Зросли темпи зростання виробництва.

Світова наука і техніка активно впроваджувалися у світове господарство. Поряд з широким використанням парових машин були створені нові двигуни-водяні і парові турбіни, двигуни внутрішнього згоряння. Грандіозне залізничне будівництво покривало і повязувало своєю мережею господарські простору. Зявилося автомобілебудування. За допомогою океанського пароплавства тісніше повязувалися континенти. Розширенню комунікаційного повідомлення сприяв винахід радіо, телефону, телеграфу. Справжньою революцією став розвиток електроенергетики і т. д. Найважливіші винаходи були здійснені і у військовій справі. Це бездимний порох, далекобійна артилерія, парові і дизельні броньовані кораблі і т.д.

XIX ст. не оминув і соціально-культурну сферу. У результаті буржуазних революцій склалися основні класи буржуазного суспільства - буржуазія і пролетаріат, часом входили в гострі соціальні конфлікти. Складалася інтелігенція.Значно ослабла роль традиційних релігій. Виникла нішу заповнили нетрадиційні ідеології та політичні партії. Видозмінилися форми правління. Зявилися республіки і конституційні монархії. Придбали небувалу гостроту міжнародні відносини. Завершився колоніальний поділ світу. Йшла жорстка боротьба за його переділ. Збройне суперництво провідних країн супроводжувалося великим руйнуванням і людськими втратами.

У 70-90-і рр.. XIX ст. накопичений колосальний досвід розвитку виробництва вилився у другій науково-технічну революцію (перший - промисловий переворот). Вона, у свою чергу, справила величезний вплив на розвиток продуктивних сил, які ведуть до створення нових галузей економіки - металургії та машинобудування, транспорту та електроенергетики, хімії та ін Важка індустрія ставала переважаючою в промисловому виробництві.