Головна

Освіта США, їх економічний розвиток в XIX ст

До молодим капіталістичних країн належать США, утворення яких в якості самостійного незалежної держави відбулося в 1776 р., коли на Європейському континенті вже утвердилися капіталістичні відносини.

Генезис капіталізму в США мав ряд особливостей, що істотно відрізняють його від західноєвропейського варіанта. Капіталізм, що формувався в Північній Америці, називають переселенським, колоніальним, суть якого полягала у перенесенні сюди, на колонізованих землі, форм організації господарства, що склалися в метрополії. Аристократія Англії - власниці північноамериканських колоній - намагалася насадити тут велике поміщицьке землеволодіння, тобто систему феодалізму. Переселенці бажали перш за все придбати земельна ділянка і стати фермером або створити будь-яке виробництво і стати підприємцем, тобто розвивати капіталістичні відносини.

Ці дві взаємовиключні тенденції доповнювалися суперечностями з місцевим населенням (індіанцями) та постійною нестачею робочих рук через малу заселеність континенту, обумовити, з одного боку, величезний приплив іммігрантів, а з іншого, - ввезення сюди законтрактувала незаможних людей з Європи (Сервенті) і негрів-рабів з Африки, що призвело до утвердження в південних штатах країни плантаційний рабовласницької системи. Таким чином, капіталізм в Північній Америці грунтувався не тільки на свободі підприємництва, а й на опорі насаджуваний феодальних відносин, а також на використанні примусової праці рабів для прискорення первісного нагромадження капіталу.

Неоднорідність систем господарювання створювала, безумовно, серйозні труднощі на шляху соціально-економічного розвитку країни та формування американської нації. Проте історичний досвід показує, що США з цими труднощами впоралися, ставши першою державою світу за економічним потенціалом вже наприкінці XIX ст. і залишаючись нею до теперішнього часу.

Розглянемо основні етапи та особливості економічного розвитку США.