Головна

Грецька економіка класичного періоду (V-IV ст. До н. Е..)

V ст. до н. е.. - Час найвищого підйому грецької цивілізації. У цей період остаточно оформляється класичне рабство, досягає розквіту поліс. Величезну роль у розвитку Греції зіграла перемога в греко-перських війнах (500-449 до н. Е..), На час перетворила Афіньгв провідне держава грецького світу. Останні десятиліття століття були ознаменовані Пелопоннеської війни (431-404 до н. Е..) Між одвічними супротивниками - Афінами й Спартою, що прискорило розвиток товарно-грошових відносин і сприяла початку кризи поліса в IV ст. до н. е..

Галузева структура економіки

Основною галуззю економіки Греції по колишньому залишалося сільське господарство: у ньому було зайнято більшість населення, землеробство, як і раніше вважалося єдиним видом практичній діяльності, гідним громадянина. Процеси, що почалися в сільському господарстві у VIII-VI ст. до н. е.., отримують подальший розвиток: збільшується товарність виробництва, поглиблюється регіональна спеціалізація (наприклад, грецькі поліси Північного Причорноморя і були Сицилії постачальниками зернових, Афіни - оливкової олії, острова Хіос і Фасос - вина і т.д.). Однак повністю натуральне господарство не було витіснено. Як і раніше, привабливим як для окремих людей, так і для полісів залишався принцип автаркії - незалежності від оточуючого світу, політичну і економічну самостійність, самозабезпеченості. Щоправда, на відміну від архаїчної епохи в V ст. до н. е.. зізнається, що все необхідне полісом може бути забезпечено за допомогою торгівлі.

У звязку із загальним економічним підйомом, широким використанням рабської праці, розвитком торгівлі в грецькому ремесло в V в. до н. е.. відбувається розширення виробництва, поглиблюється розподіл праці.Особливо активно розвиваються галузі, повязані з суднобудуванням і мореплавством, гірнича справа, виробництво кераміки.

Ще більше значення, ніж у попередню епоху, набуває зовнішня морська торгівля.У цьому відношенні із стародавніх народів з греками могли зрівнятися тільки фінікійці, а в пізніший час тільки Голландія XVI-XVII вв. може бути порівнянна з Древньою Грецією класичного періоду за вкладом в розвиток торгівлі своєї епохи. Характерно, що коли фінікійці і голландці займалися в основному посередницькою торгівлею, то давні греки, не нехтувати посередництвом, вивозили широко свою сільськогосподарську і особливо високоякісну ремісничу продукцію.

Основними статтями експорту в інші країни були оливкова олія, вино, металеві вироби, кераміка. У Греції ввозили переважно продукти харчування (особливо зерно, солону рибу), рабів, різні види сировини (залізо, мідь ліс, смолу, хутро, шкіру, лен, слонову кість, і т. д.). У торгівлі окремих грецьких полісів один з одним переважали ремісничі вироби, на виробництві яких спеціалізувалася та чи інша область. Основними центрами грецької зовнішньої торгівлі були Афіни, Мілет, Корінф.

Внутрішня торгівля в грецьких полісах була розвинена набагато слабкіше. На міський ринок в основному приїжджали селяни з навколишніх сіл і продавали в сільськогосподарську продукцію обмін на ремісничу.

Організація виробництва

Найважливіша характерна риса грецької виробництва економіки V ст. до н. е.. - Широке поширення класичного рабства.Війни, піратство, торгівля рабами (основні джерела рабства) забезпечили різке збільшення кількості рабів. У V ст. до н. е.. раби використовуються у всіх сферах виробництва, стають основною робочою силою і остаточно позбавляються Усі права захищені. Вважається, що в найбільш розвиненою області Греції - Аттиці - раби становили близько однієї третини населення. Особливо активно працю рабів застосовувався в ремісничих майстерень - ергастеріях.Серед ремісничих майстерень переважали дрібні (від двох до десяти рабів), проте існували й досить великі ергастеріі, в яких використовувалася праця приблизно 50-100 рабів. Особливо масштабним було застосування рабської праці у гірничій справі. Так, при розробці Лавріонскіх срібних рудників (у південній частині Аттики) окремі приватні особи використовували працю 300-1000 рабів.

У сільському господарстві Греції рабська праця грав порівняно невелику роль, що повязано з двома основними факторами: вирощування та розведення трудомістких культур (винограду, олив, овочів) було невигідно широко використовувати низькопродуктивний працю рабів, а переважання середніх і дрібних селянських господарств виключало широкомасштабне застосування рабської праці. Грецькі селяни, як правило, всією родиною обробляли землю, використовуючи як допоміжний працю одного - семи рабів; застосовувався також найману працю, особливо під час сезонних робіт.

Дуже активно раби використовувались як домашня прислуга, секретарі та ін Раби могли здавати в оренду (в основному кухарів, танцівниць, ремісників), деяких відпускали на оброк - у таких випадках раб міг завести свою майстерню, найнятися на будь-яку роботу - господар в його життя не втручався. Поряд з приватними існували і державні раби, наприклад, в Афінах несли поліцейську службу, заміняли дрібні посади у міській адміністрації: секретарі, переписувачі, судові пристави і пр.

Грошові відносини

У V ст. до н. е.. карбування монети охоплює весь грецький світ. В результаті розвитку роздрібної торгівлі в цей час починається карбування бронзової дрібної розмінної монети. Правом карбувати власну монету користувалися всі незалежні грецькі поліси, тому недивно, що розвиток торгівлі у V в. до н. е.. викликало до життя особливу професію міняв (трапезітов *).Поступово (в основному з кінця V в. До н. Е..) Міняльні лавки починають виконувати деякі функції, властиві банкам: зберігання грошей, переклад різних сум з рахунку одного клієнта на рахунок іншого, видача грошових позичок. Звичайний позиковий відсоток під заставу землі, міського будинку становив порядку 15%, процент за морським кредитами (більш ненадійний під заставу кораблів і товарів) міг перевищувати 30%.

Трапезіти виконували також деякі нотаріальних контор функції - у них укладалися угоди, складалися купчі, зберігалися документи.

Роль держави в економічному житті

В грецьких полісів більшості не існувало організованого, що приносив постійний і значний доход державного господарства, не було прямої оподаткування громадян. Відсутність стабільного джерела поповнення державної скарбниці частково компенсувалося добровільними пожертвами і літургіями - податками з багатьох громадян на потреби держави. У період воєн з усіх громадян стягувався надзвичайний військовий податок - ейсфора.Багато поліси мали й інші джерела поповнення скарбниці, тому в Афінах державні доходи поповнювалися за рахунок Лавріонскіх срібних копалень. Наприклад, в період греко-перських війн в 482 року до н. е.. Фемістокл запропонував на доходи від рудників побудувати бойові кораблі. Надалі ці копальні здавалися в оренду приватним особам - громадянам Афін.

Постачання хлібом було найважливішим питанням економічної політики більшості грецьких полісів. Спеціальні чиновники дбали про безперебійне підвезення зерна, було встановлено особливі норми його транзиту. Наприкінці V ст. до н. е.. в багатьох полісах з найбільш багатих громадян обиралися комісії із закупівлі і розподілу хліба між громадянами. Подібне регулювання в ряді випадків стосувалося також будівельних матеріалів, дров, льону, масла і т. д.

Для підтримки порядку на внутрішніх ринках у багатьох полісах призначалися особливі посадові особи - агораномів (доглядачі ринку), які стягували мита, стежили за якістю продуктів, правильністю мір і ваг і т. д.

Нові явища в економіці Греції IV ст до н.е.

В даний час IV ст. до н. е.. розглядається як період кризи класичного IV ст. до грецького поліса.Цей процес був прямим наслідком розвитку грецької економіки. Проявами юізіса традиційної полісної структури в першу чергу були зміни в земельних відносинах. З кінця V ст. до н. е.. дуже широко поширюються угоди купівлі-продажу землі, що в IV ст. до н. е.. розглядається вже не як основа життя громадянина, а як одне з джерел доходу. Крім того, у IV ст. до н. е.. все частіше порушується виняткове право громадян на володіння землею - відзначилися будь-якими заслугами Метек надаються привілеї, у тім числі можливість придбання землі і вдома. Крім цього з кінця V ст. до н. е.. поширюється оренда приватних володінь, а оскільки обробка чужої землі вважалася ганебною для громадянина, орендарями стають в основному Метек і вільновідпущеники. Таким чином, нецивільних населення проникає в сферу землеробства, раніше практично закриту для нього.

Поряд з цим багато громадяни починають займатися більш прибутковими, чому землеробство, видами діяльності, що раніше вважалися негідними громадянина: морської торгівлею, відсотковими позиками, розробкою рудників і т. д.

Весь цей, а також бурхливий розвиток ремесла та торгівлі, які в основному Метек займалися, обєктивно призводить до посилення ролі вільного негромадянського населення в економіці, соціально-політичного життя поліса, до поступового руйнування традиційної полісної структури; головним мірилом цінності стають гроші, саме вони визначають становище людини в суспільстві.

У звязку з кризою поліса значні зміни відбулися в сфері рабовласництва. Пелопоннеської з Починаючи війни, росте число рабів-греків, що раніше було практично неможливо. Крім того, як більш прибуткова, дедалі більше поширюється практика відпуску рабів на оброк.Різко збільшується число вільновідпущеників - рабів зуміли зібрати гроші і викупити на волю. У цілому ж в ГУ в. до н. е.. класичну рабство продовжує розвиватися, чисельність рабів збільшується.

Криза грецького поліса в IV в. до н. е.. не був повязаний з економічним спадом. Навпаки, кризові явища, починаючи з змін в засадничих для поліса земельні відносини, тісно повязані з розвитком товарно-грошових відносин, прагненням до збагачення, розвитком економічних межполісних звязків. Саме ці процеси сприяли ослаблення тісного звязку між громадянином і його полісом, створювали передумови для розвитку суперечностей між приватними і державними інтересами, для зіткнення різних соціальних груп всередині громадянського колективу.

Втрата тісної полісного єдності стала однією з важливих причин втрат Грецією незалежності і підпорядкування її в 338 р. до н. е.. Філіпу Македонському, син і спадкоємець якого, Олександр, створив у 30-20-ті роки IV в. до н. е.. найбільшу світову державу давнину. З цього часу поліси перестали бути провідною силою у грецькому світі, на зміну їм прийшли еллінізму монархії.