Головна

Поняття оперативно-розшукової діяльності та її правові засади

1.  &nbsp Соціально-економічні перетворення в країні привели до значного зростання числа злочинів у всіх сферах суспільних відносин. Їх велика соціальна небезпека, а також труднощів, з якими найчастіше пов'язане багатьох розслідування злочинних посягань, настійно вимагають об'єднати зусилля слідчих і оперативно-розшукових підрозділів.

Правова основа взаємодії слідчих з оперативними підрозділами та органами дізнання закладена законами від 18 квітня 1991 "Про міліцію", від 12 серпня 1995 N 144-ФЗ "Про оперативно-розшукову діяльність в Російській Федерації" і ін

Оперативно-розшукова діяльність (ОРД) є одним з видів державної діяльності. Вона здійснюється гласно і негласно уповноваженими на те державними органами та оперативними підрозділами в межах їх компетенції шляхом проведення оперативно-розшукових заходів з використанням при цьому спеціальних сил, засобів і методів з метою захисту життя, здоров'я, власності, прав і свобод особистості, безпеки суспільства і держави від злочинних посягань.

З визначення випливає, що цією діяльністю має право займатися дуже вузьке коло державних органів, спеціально уповноважених законом. Недержавні організації таким правом не володіють. Хоча законодавець встановив, що оперативно-розшукова діяльність може здійснюватися гласно і негласно, найбільш типовий її негласний характер. Голосна форма ОРД використовується лише в тих випадках, коли рішення поставленої задачі можливе відкритими методами.

Оперативно-розшукові підрозділи:

1) виявляють, припиняють, розкривають і попереджають злочину;

2) отримують упереджувальну інформацію про оперативну обстановку в зоні обслуговування для прийняття обгрунтованих рішень по захисту правопорядку в країні;

3) допомагають органам попереднього розслідування, прокуратури і суду в зборі доказів у кримінальній справі, виконанні їх доручень;

4) розшукують винних осіб, які переховуються від органів розслідування і суду, з метою ухилитися від кримінального покарання за вчинений злочин, а також проводять розшук безвісти зниклих;

5) добувають інформацію про події або дії, що створюють загрозу безпеці Російської Федерації;

6) допомагають іноземним правоохоронним органам боротьбу з незаконними операціями, а також і з інших питань, передбачених міжнародними договорами РФ;

+7) Забезпечують безпеку працівників правоохоронних органів, членів їх сімей та осіб, які надають цим органам конфіденційну допомогу;

8) виявляють і припиняють факти корупції та інші посадові злочини з боку співробітників правоохоронних органів.

2. Отримані в ході ОРД дані діляться на дві групи: першу складають ті, які можуть бути легалізовані та використані в якості доказів у кримінальних справах. Друга група це відомості, які використовуються поза процесуальних рамок і не підлягають легалізації.

До першої групи належать:

а) записи телефонних переговорів (обвинувачуваних, підозрюваних), отримані у відповідності до вимог закону. Прослуховуються як службові, так й домашні телефони, аудіокасета а залучаються до матеріалів кримінальної справи в якості речового доказу. Як коли зафіксованих телефонних розмов обов'язково повинен бути допитаний підозрюваний (обвинувачений). Якщо він заявляє, що на плівці записаний не його голос, проводиться фоноскопічна експертиза;

б) дані зовнішнього спостереження. Співробітники оперативних служб органів внутрішніх справ і безпеки, що проводили таке спостереження, складають рапорт, у якій вказують час спостереження і всі дії, що спостерігається. Легалізація даних такого спостереження здійснюється шляхом допиту відповідних працівників. При необхідності може бути проведено впізнання обвинувачених працівниками, що проводили зовнішнє спостереження;

в) оперативна відео - та фотозйомка, матеріали якою легалізуються шляхом допиту осіб, її здійснили. У протоколі вказується, коли і яким апаратом проводилася зйомка (запис) і на яку відеокасету (магнітофонну плівку). Ці також матеріали долучаються до кримінальної справи.

Другу групу складають дані, що не мають доказового значення (наприклад, отримані оперативним шляхом відбитки пальців, зразки крові, волосся, поту людей, можливо причетних до розслідуваного злочину).

3. Закон "Про оперативно-розшукову діяльність" встановлює таких засад проведення ОРД: законність; повагу прав і свобод особи; конспірація, поєднання гласних і негласних методів діяльності.

Принцип законности полягає в тому, що при здійсненні оперативно-розшукових заходів оперативний склад повинен строго виконувати вимоги Конституції РФ, законів та інших правових актів, що регулюють ОРД. Гарантією додержання законності в оперативно-розшукової діяльності є прокурорський і судовий контроль.

Принцип поважання прав і свобод людини передбачає їх захист від протиправних дій з боку відповідних посадових осіб. Здійснюючи негласну і голосну діяльність, оперативний складу зобов'язаний захищати права і свободи особистості.

Принцип конспірації полягає в тому, що результати, тактика та відомості ОРД, а також інформація про громадян, які надають допомогу правоохоронним органам на конфіденційній основі, є державною таємницею.

Принцип сполучення голосних і негласних методів діяльності передбачає використання оперативним складом обох форм діяльності. Доцільність застосування тих чи інших прийомів і методів залежить від розв'язуваної задачі і оперативної обстановки.

4. Оперативна обстановка це сукупність умов, які прямо чи опосередковано впливають на діяльність конкретного оперативно-розшукового підрозділу та оперативного працівника в межах їх територіальної і функціональної відповідальності. Вона включає: просторові і часові характеристики; особливості географічної та соціально-економічного середовища, стан правопорядку, засоби і методи його підтримки; кількість і якість використовуваних сил і засобів; специфіку розв'язуваних оперативно-розшукових завдань та ін