Головна

Типові слідчі ситуації й дії слідчого на початковому етапі розслідування

Перша ситуація. Надходить заяву або повідомлення в правоохоронні органи про шкідливі наслідки екологічних, причиною яких, ймовірно, послужило порушення екологічних норм. Ця інформація може чинити: не від органів державного екологічного контролю, адміністрацій підприємств, посадових осіб, з виступів по телебаченню і радіо, листів окремих громадян, публікацій преси. Як правило, в таких випадках повідомляли про конкретні наслідки, наприклад про загибель риби в водоймах, злакових рослин на певних полях, масову загибель тварин, хворобливому стані людей. При цьому даних про джерело, причину і характер забруднення в отриманій інформації часто не міститься.

Друга ситуація. Слідчий або прокурор отримав від органу екологічного контролю матеріали, які встановлюють факт і винуватця забруднення. Задокументувавши дану подію, орган вважає за необхідне поставити питання про кримінальну відповідальності винних в силу серйозності шкідливих наслідків.

У першій ситуації слідчий чи орган дізнання проводить наступні перевірочні дії: бере пояснення від посадових осіб та окремих громадян; перевіряє достовірність поступила інформації; встановлює джерело, характер забруднення і наступили шкідливі наслідки; витребує додаткові документи від органу екологічного контролю * (3), а саме :

повідомлення про порушення законодавства природоохоронного;

протокол за фактом порушення законодавства природоохоронного;

пояснення які причетні до події осіб та його очевидців;

висновок фахівців, що містить характеристику порушення, розрахунки збитку, причини та умови, які сприяли настання цієї події;

протоколи раніше проведених перевірок, копії відомчих інструкцій, наказів або витягів з них, що стосуються допущеного порушення;

акти аналізу проб лабораторних досліджень води, повітря, грунтів та інших об'єктів екологічних.

Вирішуючи питання про порушення кримінальної справи, або слідчий орган дізнання знайомиться і з документами, що регламентують діяльність з охорони навколишнього середовища на господарських об'єктах, зокрема з екологічним паспортом підприємства; актами контролю за газоочисними і пилоуловлювальні установками; інструкцією зі складання звітів про охорону повітря і води та відповідними ГОСТами, що визначають обсяг і склад виробничих відходів і регламентують фонову концентрацію забруднюючих речовин.

Вивчивши вищевказані документи і переконавшись в тому, що інформація про екологічний порушення достовірна, слідчий з урахуванням місцевих умов, особливостей того, що сталося і на основі типових версій висуває версії конкретні. Стосовно до забруднення вод можна навести такі типові версією:

несприятливі зміни гідрологічних умов (вміст кисню у воді, температура, витрата води);

попадання у водоймище отрутохімікатів з полів;

виникнення інфекційних захворювань риби, викликали її загибелі;

забруднення водоймища незнешкодженою господарських об'єктів стічними водами;

забруднення токсичними речовинами, що потрапили у воду під час вантажно-розвантажувальних роботах і при транспортуванні.

Практикою підтверджується, що безпосередньою причиною забруднення вод і загибелі їхніх мешканців є одна з перерахованих версій. У міру отримання криміналістично значимої інформації коло версій звужується. При будь-якій з названих ситуацій слідчим на початковому етапі розслідування проводяться слідчі наступні дії та заходи організаційного характеру:

1) забезпечення охорони місця події співробітниками патрульно-постової служби міліції, ГИБДД, дільничними інспекторами, екологічної міліцією, а при необхідності силами і засобами інших служб органів внутрішніх справ;

2) забезпечення постійного взаємного обміну інформацією з органом дізнання по розслідуваного злочину;

3) напрямок конкретних доручень органам дізнання;

4) використання інформації, отриманої оперативно-розшукових шляхом, під час проведення невідкладних слідчих дій;

5) забезпечення зв'язків з громадськістю;

6) використання у разі необхідності можливостей телебачення, і радіо газет.

Практика розслідування кримінальних справ даної категорії свідчить, що в будь-якій ситуації невідкладними слідчими діями є огляд місця події і допити очевидців.

На початковому етапі розслідування слідчий не повинен перекладати свої функціональні обов'язки і завдання на співробітників санітарно-епідеміологічних служб або інспекції рибоохорони, пасивно очікуючи результатів їх службового розслідування. Особисте сприйняття, додаткове виявлення і фіксація наслідків злочинного порушення правил охорони навколишнього середовища, збирання доказів на місці події основне завдання слідчого і визначальна умова повного та швидкого розкриття злочину.

Огляд місця події за фактом забруднення води, грунту, повітря дію складна і трудомістка. Зберегти його обстановку в умовах постійної зміни погоди і виробничої діяльності підприємств практично неможливо, тому успіх виявлення і закріплення доказів багато в чому залежить від копіткої підготовки своєчасного огляду та добрій організації роботи на місці події.

Для проведення огляду місця екологічного події обов'язково залучаються відповідні фахівці. Це можуть бути працівники санітарно-епідеміологічних закладів, лікарі-ветеринари і іхтіологи, інспектори госрибнадзора, фахівці з експлуатації водоочисних та каналізаційних пристроїв, а також представники місцевих природоохоронних органів.

Як правило, яку можна розглядати територія буває досить великою: лісові масиви, водні ділянки, ріллі, підприємства, території, де безпосередньо знаходиться джерело забруднення, і пр. З урахуванням цієї обставини необхідно передбачити і підготувати великомасштабні карти або схеми оглядається території, різні транспортні (гелікоптери, автомобілі, всюдиходи, човни, катери і т.д.), технічні та криміналістичні засоби, в тому числі кошти, призначені для здійснення експрес-аналізу і забору проб повітря, води, грунту, збереження окремих примірників загиблих тварин (звірів, птахів, риби, комах) і рослинності.

При підготовці до огляду місця події слідчий вживає всіх необхідних заходів для надання допомоги постраждалим, усунення причин і наслідків забруднення, припинення його подальшого розповсюдження.

Якщо джерело зараження невідомий, а територія досить велика, огляд від периферії до центру здійснюють кілька слідчо-оперативних груп. У цьому випадку число учасників огляду (поняті, спеціалісти, обслуговуючий персонал), кількість транспортних, технічних і криміналістичних засобів збільшується на кількість працюючих слідчо-оперативних груп.

Перед виїздом слідчий керівник огляду збирає всіх учасників майбутнього слідчої дії і обговорює завдання даного заходу, порядок майбутніх дій і по топографічних картах розподіляє ділянки (територію) для роботи кожної групи.

Загальним завданням огляду зазвичай є: встановлення і фіксація території забруднення, його джерела та наслідків, що настали, а також повне і якісне вилучення необхідних проб повітря, води, грунту, окремих екземплярів загиблої флори і фауни.

Після прибуття на місце події фахівці досліджують місце огляду на предмет небезпеки знаходження там оперативно-слідчої групи і невідкладно надають допомогу постраждалим. Якщо згідно з державним стандартом ступінь зараженості повітря та території допустима для перебування там людей, члени слідчо-оперативної групи (груп) приступають до огляду під керівництвом слідчого.

По ходу огляду слідчий та оперативні працівники ведуть опитування та фіксацію пояснень очевидців, які спостерігали розвиток і наслідки екологічного події, а можливо і процес шкідливих викидів. Очевидці, які повідомляють криміналістично важливі для слідства дані, потім допитуються як свідки.

На стадії загального огляду особлива увага звертається на притоки, що впадають у водойму, виходи стічних колекторів, підводні та надземні нафто-, газопроводи, транспортні засоби, що перевозять хімічно небезпечні вантажі, склади таких речовин.

На цій стадії визначаються: ознаки екологічного злочину, джерело забруднення, межі його розповсюдження. Вживаються заходи до охорони місця події, слідів і об'єктів, що містять криміналістично значиму інформацію.

Ефективність пошуку джерела забруднення значно підвищиться, якщо фахівці під час спільного огляду здійснювати експрес-аналізи води, повітря або грунту, а також враховувати метеорологічні дані (температуру повітря, характер і інтенсивність опадів, силу і напрям вітру та ін), характер рельєфу місцевості і місця знаходження нафто-, газопроводів, каналізаційних колекторів, складів отрутохімікатів і т.п.

На стадії детального огляду ретельно оглядаються і фіксуються: джерело забруднення і наступили шкідливі наслідки (концентрація відходів виробництва, місця скупчення загиблих екземплярів флори і фауни).

На цій стадії огляду, незалежно від того, здійснювався експрес-аналіз чи ні, обов'язково відбираються проби повітря, води та грунту для виробництва відповідної експертизи з метою визначення характеру, ступеня ураження забрудненням території і встановлення його джерела. Отримані проби й окремі екземпляри флори і фауни направляються на дослідження в лабораторії органів, які контролюють стан навколишнього середовища.

Результати огляду місця події фіксуються в протоколі, на схемах, плани та топографічних картах, а також за допомогою фотозйомки та відеозапису. Процесуальне закріплення результатів цієї слідчої дії є запорукою успішного розкриття і розслідування злочинів даної категорії.

Виїмка і дослідження документів. Наступний за оглядом і опитуванням очевидців невідкладне дію виїмка і дослідження документів, які поділяються на 4 основні групи, а саме:

1) документи, що містять відомості про факт забруднення водойми або атмосфери, заподіяння шкоди здоров'ю людей, фауну або флорі. До їх числа відносяться акти органів державного контролю, басейнових інспекцій рибоохорони, довідки гідрохімічних лабораторій про факти забруднень та результати проведених ними лабораторних аналізів, акти ветеринарних, іхтіологічних і біологічних аналізів стану тварин, риби, птиці, рослинності, сільськогосподарської продукції;

2) документи, що містять відомості про технологічному режимі роботи підприємств потенційних забруднювачів, функціональні обов'язки адміністрації, дії безпосередніх виконавців. Це плани розміщення об'єктів виробництва, схеми водних басейнів, схеми каналізаційних трубопроводів, балансові схеми водоспоживання, акти санітарного обстеження підприємств, накази про призначення на посаду та покладанні функціональних обов'язків, пов'язаних з екологією, інструкції для персоналу, службові характеристики співробітників;

3) документи, що містять відомості про ефективність роботи очисних споруд, їх проектної та фактичної потужності, часу і регламенті профілактичних заходів, їх фактичне виконання. Це акти приймання-здачі споруд, журнали обліку ремонтних робіт, розрахункові дані ефективності очисних споруд та ін;

4) документи, що містять відомості про вжиття заходів до ліквідації наслідків порушень правил охорони навколишнього середовища. Це накази вищестоящих організацій, розпорядження керівництва цього підприємства, протоколи засідань комісії з ліквідації наслідків аварій, забруднюючи навколишнє середовище.

На основі матеріалів, отриманих під час огляду місця події, і вилучених документів у невідкладному порядку призначаються наступні судові експертизи: судово-медична, судово-ветеринарна, іхтіологічна і судово-хімічна. Потім, у міру отримання необхідних матеріалів, що можуть бути призначені: токсикологічна, радіологічна, технічна, технологічна, гідротехнічна, будівельно-технічна, агротехнічна, зоотехнічна, гідрометеорологічна, рибогосподарських, судово-біологічна та екологічна експертизи.

Судово-медична експертиза проводиться для встановлення причин смерті у випадках отруєння людей з летальним результатом водою, їжею, повітрям. На її вирішення можуть бути поставлені наступні питання:

а) коли настала смерть потерпілого і яка її причина;

б) чи є причиною смерті отруєння;

в) якою речовиною воно викликано;

г) яким шляхом отруйні отруйні речовини потрапили в організм людини;

д) не з'явився чи причиною смерті скидання у водоймище неочищених і незнешкодженою стічних вод.

Судово-ветеринарна експертиза призначається при відмінку тварин і загибелі водоплавної птиці, викликаних скиданням у водойму і незнешкодженою неочищених стічних вод. Об'єктами її дослідження можуть бути трупи різних тварин і птахів, забруднені пасовища, водопої, корми, вироби та продукти тваринного походження. На дозвіл експертів ставляться питання:

а) коли настала смерть тварини;

б) яка причина захворювання худоби;

в) чи не є причиною захворювання (загибелі) тварин отруєння;

г) якою речовиною викликане отруєння;

д) яким шляхом отруйні отруйні речовини потрапили в організм тварин;

е) не послужив причиною загибелі або захворювання тварин на скидання у водоймище неочищених і незнешкодженою стічних вод, шкідливих відходів виробництва.

Іхтіологічна експертиза призначається для визначення характеру і розміру збитку, заподіяного рибному господарству внаслідок забруднення водоймища, для встановлення причин та обставин загибелі риби та планктону, визначення перспектив відновлення у водоймі кормових організмів. На її вирішення можуть бути поставлені питання:

а) яка кількість риб певного виду змінило свої природні властивості;

б) чи могли завдати шкоди рибним запасам водойми скидання неочищених і незнешкодженою стічних вод, що містять певні речовини, наприклад нафтопродукти в кількості, що перевищує гранично допустимі концентрації;

в) в чому може висловитися шкоди рибному господарству від скидання стічних вод та інших шкідливих відходів виробництва;

г) чи є в поданих на дослідження примірниках риб речовини, що містять загрозу життєдіяльності водойми.

Судово-хімічна експертиза призначається для вирішення питань про те, чи є в представлених зразках води (повітря) забруднюючі речовини або сполуки, не властиві її нормального стану, і якщо так, то які саме і в яких концентраціях; чи вони перевищують гранично допустимі норми; чи відноситься дана речовина до розряду токсичних хімічних препаратів, активно впливають на організм людини і навколишнє природне середовище; чи належить ця хімічна речовина до категорії що шкідливо впливають на озоновий шар землі, до якого виду відноситься маса, компонентом якої могло бути дана речовина (мінеральне добриво, тваринницький стік і т.д.); протягом якого часу зберігається та чи інша речовина у воді. Іноді необхідно з'ясувати, які хімічні сполуки могли утворитися в результаті реакції з шкідливими речовинами, що містяться в даних стічних водах; чи відповідає нормативним вимогам метод, застосований для відбору проби або її аналізу; не однорідні чи речовина, вилучене з місця забруднення, і зразок речовини з даного об'єкта; не відбуваються чи представлені для порівняльного дослідження речовини з одного джерела та ін

Токсикологічна експертиза встановлює зміст в представлених пробах води (повітря) отруйних речовин, шкідливих для людей, тварин, птахів, риб. Експертною шляхом тут встановлюється: чи показують представлені проби води (повітря) отруйні речовини, шкідливі для людей, тварин, птахів, риб.

Радіологічна експертиза встановлює зміст в представлених об'єктах радіоактивних ізотопів, їх вигляд, концентрацію, ступінь шкідливого впливу.

Судово-технічна експертиза призначається для з'ясування причин виходу з ладу очисних споруд, установлення технічних недоліків у роботі каналізаційних мереж, установок для вловлювання шкідливих речовин, усреднітелей, пасток, а також для визначення кола осіб, відповідальних за допущені порушення встановлених правил, і зв'язку даного порушення з конкретним екологічним подією. Питання, які вирішуються технічною експертизою:

а) чи забезпечують вимоги екологічної безпеки технічна документація, обладнання, і якщо ні, то чому;

б) чи справно дане технічний засіб, і якщо ні, у чому виражається несправність, з якої причини виникла, як впливає на навколишнє середовище;

в) була чи технічна можливість для її своєчасного виявлення та усунення;

г) чи могла за даних обставин статися таке собі мимовільне дію (включення насоса, підйом засувки і т.п.);

д) які безпосередні технічні причини викидів або скидів стоків, що містять шкідливі речовини в концентраціях, що перевищують гранично допустимі, а також причини високого вмісту шкідливих речовин у викидах;

е) допущено порушення екологічних норм при виконанні певних робіт (монтажі, експлуатації очисного споруди тощо), чи є дана ситуація аварійної;

ж) чи мало дане підприємство можливість забезпечити екологічну безпеку виробництва з урахуванням наявності обладнання і фінансових коштів;

з) чи правильно здійснювався контроль за обладнанням, забезпечувався його своєчасний ремонт;

и) чи знаходиться на належному рівні якість контрольно-вимірювальних приладів і апаратури, що застосовується в аналітичній лабораторії підприємства.

Судово-технологічна експертиза є різновидом технічної. Вона призначається для виявлення на діючому промисловому підприємстві порушень технологічного процесу, які можуть викликати екологічно шкідливі наслідки. На дозвіл експертів зазвичай ставляться наступні питання:

а) чи відповідає проекту на даному підприємстві технологія очищення газових викидів або стічних вод;

б) чи відповідає затвердженої документації хід технологічного процесу та його результати;

в) які технологічні причини викидів у навколишнє середовище неочищених відходів виробництва та стічних вод у концентраціях, що перевищують гранично допустиму концентрацію (ГДК).

Гідротехнічна експертиза визначає технічний стан виявлених джерел забруднення, якість монтажу технологічного устаткування і окремих установок. Вирішуються питання:

а) чи відповідають проекту водні комунікації підприємства, дане водоочисне спорудження та фактичний режим оборотного водопостачання, чи забезпечують вони екологічну безпеку;

б) чи справно дане водоочисне споруда, і якщо ні, то в чому полягають несправності і як вони впливають на екологічну безпеку;

в) яка продуктивність даного водоочисного споруди в порівнянні з нормативами;

г) не порушені чи правила екологічної безпеки при виконанні конкретних робіт (ліквідація закупорки, прориву, усунення дефектів водних комунікацій і т.д.);

д) чи здатне забезпечити перекачування певного об'єму води дане технічний пристрій (наприклад, каналізаційна насосна станція);

е) чи правильно проводився розрахунок витрати води в цьому водоймищі з метою забезпечення екологічної безпеки, і якщо ні, в чому полягає помилка і яка її величина;

ж) який фактичний обсяг води, що надійшла у водойму від певних об'єктів, і яке її кількість вийшло на поверхню через місця руйнування каналізаційної системи та каналізаційні колодязі в розслідується аварійної ситуації.

Будівельно-технічна експертиза стосується проектування та виробництва будівельних робіт і призначається для відповіді на питання:

а) чи правильно проведені проектні та вишукувальні роботи;

б) чи допущені при виробництві будівельно-монтажних робіт відступи від проекту, і якщо так, в чому вони висловилися і чи могли негативно вплинути на об'єкт в плані його екологічної безпеки;

в) чи відповідають будівельно-монтажні роботи, вироблені при зведенні цього об'єкта, вимогам екологічної безпеки (в тому числі будівельним нормам і правилам, нормативним параметрам скидання стічних вод), забезпечено чи будівництво надійною системою каналізації, іншими засобами відведення, очищення стічних вод, і якщо ні, у чому виражається невідповідність нормативам;

г) одночасно чи з об'єктом здані очисні споруди та ін

Агротехнічна експертиза призначається у випадку заподіяння шкоди сільськогосподарським культурам. Питання експерту:

а) яка причина загибелі (або пошкодження) сільськогосподарських культур;

б) не порушені чи агротехнічні правила, що забезпечують екологічну безпеку, при виконанні таких-то робіт (зберігання, транспортування, застосування добрив, отрутохімікатів, використанні води для поливу та ін), і якщо так, то які саме;

в) правильний чи встановлений у даному господарстві порядок зберігання, транспортування, використання добрив (або отрутохімікатів), і якщо ні, у чому полягають відступу від належного порядку;

г) чи могли дані забруднення викликати шкідливі наслідки для сільськогосподарського виробництва;

д) який розмір матеріального збитку, заподіяного сільськогосподарському виробництву внаслідок порушення агротехнічних правил;

е) які заходи доцільно здійснити на даному господарському об'єкті з метою запобігання агротехнічних порушень, що ведуть до загибелі і псуванні сільськогосподарських посівів.

Зоотехнічне експертиза призначається у випадку заподіяння шкоди тваринництву для з'ясування наступних питань:

а) які причини і ступінь псування кормів для тварин (або води для пиття), не пов'язана чи псування з впливом на них певних забруднюючих речовин;

б) чи не є зниження вгодованості певних тварин (або удойності корів) результатом порушення екологічних правил, зокрема викликаного їм забруднення кормів (або води для питва);

в) обгрунтовано зроблений забій худоби, з'явився чи він дійсно вимушеним і чи не пов'язаний з порушеннями екологічних правил;

г) не порушені Чи забезпечують екологічну безпеку зоотехнічні правил при виконанні певних робіт з догляду за тваринами, і якщо так, то які саме;

д) які заходи необхідно здійснити на даному сільськогосподарському об'єкті з метою запобігання екологічних порушень.

Гідрометеорологічна експертиза встановлює, чи могли конкретні відходи виробництва розсіятися від джерела забруднення на певну відстань в цiй гідрометеорологічної ситуації, який витрата води в певному водоймі в сформованих умовах та ін Питання експерту:

а) в якому напрямку і на якій площі могли поширитися шкідливі забруднюючі речовини від даного джерела викидів при конкретних метеорологічних умовах;

б) якою повинна бути концентрація викинутих даним об'єктом забруднюючих речовин на певній території в залежності від наступних умов (відстань від об'єкта до зони забруднення, висота вивідних труб, обсяг викидів, напрямок і швидкість вітру, температура, вологість повітря);

в) в який час року і за який проміжок дані забруднюючі речовини могли переміститися на певну відстань в конкретній водоймі;

г) чи могли отрутохімікати з зазначені об'єкта потрапити на дану територію повітряним шляхом;

д) який об'єм води витрачено за вказаний час з даного водоймища за певних метеорологічних умовах;

е) які заходи з профілактики забруднень навколишнього середовища потрібно прийняти на даному об'єкті з урахуванням місцевих гідрометеорологічних умов.

Рибогосподарський експертиза встановлює:

а) порушені в даному випадку правила охорони рибних запасів, і якщо так, які саме;

б) чи існує загроза заподіяння шкоди рибним запасам внаслідок вказаних дій (скидання у водоймище неочищених стічних вод та ін);

в) чи викликало скорочення місць проживання, нагулу, нересту риба забруднення води, проби якої надані для дослідження;

г) не позбувся чи даний водний об'єкт рибогосподарського значення в результаті події забруднення;

д) чи є можливість відновити втрачені внаслідок забруднення умови, необхідні для перебування риб в даному водоймищі, і якщо так, який час і яких матеріальних витрат це зажадає;

е) який розмір шкоди, заподіяної внаслідок загибелі риби через забруднення даного водоймища.

Біологічна експертиза визначає наявність в досліджуваних об'єктах шкідливих біологічних та бактеріологічних речовин, вирішуючи питання:

а) чи належить даний об'єкт категорії до біологічних, що роблять шкідливий вплив на навколишнє природне середовище, і якщо так, до якого саме виду об'єктів;

б) не утримуються у даній пробі збудники захворювань, і якщо так, які саме;

в) чи припустимо використовувати дані мікроорганізми без застосування спеціальних заходів щодо запобігання їх неконтрольованого розмноження та ін

Екологічна експертиза встановлює:

а) чи відповідає технічний проект даного підприємства вимогам екологічної безпеки, і якщо ні, в чому виражається невідповідність;

б) чи притаманні даному регіону ознаки зони екологічного лиха, і в чому вони виражаються;

в) чи належить даний регіон до числа які потребують особливої (посиленої) екологічної захисті, і якщо так, до якої категорії він відноситься;

г) чи представляє даний вид господарської діяльності загрозу для здоров'я людей, представників тваринного і рослинного світу та ін

Нерідко при розслідуванні кримінальних справ про екологічні злочини виникає необхідність у застосуванні спеціальних знань, що відносяться до декількох різних галузей. Тоді призначаються комплексні експертизи, при проведенні яких експерти, які спеціалізуються в різних класах пологах або судових експертиз, зайняті спільним рішенням поставлених питань і формулюванням спільного висновку.

Виробництво екологічних експертиз можна доручати співробітникам відділів екологічної експертизи місцевих органів Мінприроди Росії, працівникам науково-технічних рад екологічних товариств.

Допити. При розслідуванні екологічних злочинів важливу інформацію отримують слідчі з допитів свідків і потерпілих. Круг свідків досить широкий. Розрізняють наступні групи свідків.

Перша група очевидці, що можуть повідомити про факт забруднення та про його наслідки. Очевидці це перш за все громадяни з числа місцевих жителів, які безпосередньо спостерігали факти шкідливих викидів у водойми та атмосферу, а також спостерігали настали шкідливі наслідки. Серед них можуть виявитися потерпілі, здоров'ю яких було завдано більш-менш серйозні пошкодження, а також свідки з числа працівників підприємства-забруднювача. При допиті цих осіб з'ясовують питання: про факт і часу виявлення шкідливих викидів у водні басейни і атмосферу, причини того, що відбулося події, характер і масштаб забруднення.

Найбільшу цінність представляють звичайно свідчення співробітників відповідних органів державного нагляду, які за родом служби здійснюють контроль за навколишнім середовищем, роблять це систематично і кваліфіковано. При допиті цих осіб слід з'ясувати, що, де й коли вони спостерігали і фіксували, які шкідливі наслідки того, що відбулося їм відомі, де знаходяться відповідні документи. Якщо такі факти мали місце і раніше, то які заходи по відношенню до порушників вживалися, яким чином усувалися виявлені порушення.

Друга група свідків це особи з числа адміністрації та обслуговуючого персоналу підприємства, на якому стався викид шкідливих речовин. При цьому слід мати на виду, що серед свідків можуть виявитися як особи, які не причетні до події і обурені що мали місце подією, так і прямі винуватці екологічного події. Ця категорія допитуваних найбільш повно інформована про обставини того, що сталося, тому до їхніх допитів потрібно ретельно готуватися.

Допит необхідно починати з тих, хто працював на даній ділянці, був очевидцем того, що відбулося події, але в те, що трапилося не винен, а тому може дати об'єктивні свідчення. Для допиту зацікавлених осіб, в тому або іншому ступені винних у те, що сталося подію, слідчому необхідно мати у своєму розпорядженні документами, фактами, показаннями їх товаришів по службі, з тим щоб спонукати, при необхідності, до дачі правдивих показань. Для цього він: знайомиться з роботою підприємства забруднювача навколишнього середовища, вивчає специфіку виробництва, особливості конструкцій і характеру очисних споруд, продумує перелік питань, складає розгорнутий план допиту. Для оцінки свідчень щодо технічних та технологічних особливостей підприємства-забруднювача і своєчасного припинення спроби спотворити дійсність, користуючись некомпетентністю допитуваного, рекомендується одержати консультації фахівців в області природоохоронної діяльності.

Таким чином, для розкриття екологічних злочинів, коли слідчий на первинному етапі розслідування не має матеріалів органу екологічного контролю, вирішуються перераховані вище основні завдання: негайне і кваліфіковане проведення огляду місця події; вилучення необхідних проб повітря, води, грунту та окремих екземплярів флори і фауни; виїмка і вивчення документів; призначення експертизи і допит свідків.

Своєчасному розкриттю і розслідуванню екологічних злочинів сприяє тісна взаємодія слідчого з співробітниками екологічної міліції, з різними фахівцями, експертами-криміналістами та працівниками місцевих комітетів з охорони навколишнього середовища і природних ресурсів, фахівцями санітарно-епідеміологічного нагляду. Вони можуть допомогти в зборі криміналістично значимої інформації про територію, ураженої екологічним забрудненням, очевидців події, потерпілих, наслідки забруднення та його потенційних винуватців.

Матеріали адміністративних перевірок, проведених співробітниками комітетів з охорони навколишнього середовища і природних ресурсів, санітарно-епідеміологічного або ветеринарного нагляду, інспекції рибоохорони, регіональних відділень МОЗ Росії, як правило, містять встановлені дані про факт забруднення, його характер, наслідки, підприємствах-винуватців, а іноді й про конкретних осіб. Отримані матеріали полегшують роботу слідчого, але ні в якій мірі не замінюють слідчого виробництва, не знімають з нього обов'язки вирішувати перераховані вище завдання процесуальними засобами.

Матеріали службових розслідувань обов'язково долучаються до кримінальних справах про екологічні злочини, тому що мають доказового значення. Послідовність дій слідчого в цій ситуації в основному аналогічна розглянутої вище.

У справах, пов'язаних з екологічними злочинами, у підозрюваних (обвинувачених) проводяться обшуки. При цьому вилучаються знаряддя злочину, транспортні засоби, якщо з їхньою допомогою було скоєно замах, документи, що відображають відомості про факти, що відносяться до обстановки забруднення водойм чи атмосферного повітря, незаконного полювання, рибальства, порубки дерев і т.д. Проводяться також впізнання, очна ставка, що слідчий експеримент і інші процесуальні дії.

З метою встановлення причин і умов, що сприяли здійсненню екологічних злочинів, важливо встановити недоліки у діяльності підприємства (організації) і посадових осіб. Для цього, як правило, потрібна саме широке використання спеціальних пізнань в питаннях техніки та технології конкретного підприємства, про характер забруднення і наступили або можуть наступити екологічно шкідливих наслідків.