Головна

Тактика виробництва слідчого експерименту

1.  &nbsp Слідчий експеримент проводиться в три етапи: підготовчий, експериментальний і завершальний.

На підготовчому етапі слідчому необхідно:

а) оголосити про початок виробництва слідчої дії і встановити особу кожного з його учасників;

б) роз'яснити їм їхні права та обов'язки;

в) попередити учасників експерименту про відповідальність за розголошення відомостей попереднього слідства у справі;

г) повідомити учасників про використання техніко-криміналістичних засобів фіксації в ході слідчого експерименту, а також манекенів, муляжів і т.п.;

д) зафіксувати в протоколі факт виконання процесуальних розпоряджень, що а також час початку експериментальних дій;

е) дати завдання співробітникам органу внутрішніх справ видалити із місця проведення слідчого експерименту сторонніх осіб, а при необхідності припинити рух транспортних засобів та забезпечити особисту безпеку всіх учасників слідчої дії;

ж) провести інструктаж учасниць експерименту, в ході якого роз'яснити його мету, зміст і послідовність виконання досвідчених дій, визначити місце знаходження кожного учасника і маршрути пересування, встановити способи зв'язку, конкретизувати точки зйомки, а також досвідчені дії і фрагменти обстановки, які повинні бути зафіксовані допомогою з техніко-криміналістичних засобів.

Якщо досвідчені дії буде виконувати звинувачуваний (підозрюваного), то решти учасників потрібно попередити про неприпустимість прояву на його адресу негативних емоцій, тому що це може порушити психологічний контакт.

Експериментальний етап.

На етапі досвідчених дій здійснюється їх відтворення в мінливих умовах, тобто повторення обвинуваченим, підозрюваним, потерпілим або свідком тих дій, які були ними зроблені під час розслідуваної злочинного події. Звичайно, при відтворенні дій, які спричинили смерть потерпілого, потрібно користуватися манекеном і муляжами знарядь вбивства. Якщо для достовірності результатів слідчої дії мають важливе значення зріст, вага та інші фізичні параметри загиблого, то використовуваний манекен повинен у це відповідати.

Шляхом відтворення дій зазвичай перевіряється і уточнюється механізм розслідуваного події або його окремих елементів. При цьому, звичайно, виключається відтворення всієї сукупності дій, що утворюють подію злочину, бо це означало б його повторне вчинення. Можливість вчинення особою певних дій доцільно тоді перевіряти, коли у слідчого є обгрунтовані сумніви, що обвинувачений (підозрюваний) міг їх виконати самостійно. Іншими словами, слідчий вважає, що він або бере на себе чужу вину, чи покриває співучасників.

Не можна не враховувати, що обвинувачений, який перебуває під вартою може дати згоду на участь у слідчому експерименті, щоб спробувати втекти, знищити відомі йому, але не виявлені слідчим сліди і речові докази, що-небудь повідомити співучасникам і т.п.

Відтворення обстановки та інших обставин розслідуваної події передбачає їх відтворення в тому вигляді, в якому вони перебували в момент, що цікавить слідство. Таким шляхом звичайно перевіряються й уточнюються показання підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого чи свідка про механізм вчинення злочину та інших обставин, що мають доказового значення у справі.

Досвідчені дії мають на меті перевірити експериментальним шляхом:

1) можливість сприйняття певної події (факту, явище). За допомогою дослідів перевіряється здатність свідків, іноді а потерпілих, обвинувачених (підозрюваний) побачити, почути, сприйняти іншим способом обставини розслідуваної злочину, про які вони дали свідчення.

У такому випадку слідчий експеримент проводиться в такий спосіб:

а) реконструюється обстановка, в якій сприймалося конкретну подію. При цьому повинно бути забезпечено максимальну подібність звуковий середовища (характеру шуму, виробленого оточуючими джерелами, його сила, тональність та ін) і освітленості;

б) учасники слідчого експерименту і поняті займають місця, вказані слідчим. Перед тим особи, які відтворюють задані дії, отримують інструктаж про те, що саме і в який момент вони повинні зробити за сигналом слідчого. Щоб перевірити здатність перевіряється побачити або дізнатися іншу людину, важливо вжити заходів до того, щоб він не дізнався заздалегідь, хто саме буде діяти;

в) перевіряти особу і двоє понятих займають місце, на якій відбувалося сприйняття цікавить наслідок факту;

г) за сигналом слідчого виконуються задані дії, що перевіряється, а суб'єкт пояснює, що саме він побачив, почув чи сприйняв іншим чином;

д) хід і результати проведеного експерименту протоколюються та фіксуються за допомогою техніко-кріміналістічекіх коштів.

Якщо отримано від'ємний результат, слідчий має переконатися, що це не викликано погіршенням слуху або зору перевіряється, і повторити досвідчені дії, дещо змінивши умови сприйняття (відстань, освітлення та ін);

2) можливість вчинення певних дій:

а) подолати впродовж заданого проміжку часу конкретний відстань пішки або на різних транспортних засобах;

б) виготовити певні предмети за допомогою різних пристосувань або за вказаний проміжок часу;

в) протягнути предмет заданих габаритів через пролом у стіні, стелі, вікно з гратами і т.п.

Достовірність та переконливість результатів експерименту забезпечується багаторазовим і варіаційних проведених дослідів. Під час слідчого експерименту один і той же досвід повинен бути повторений кілька разів на незмінних умовах, щоб виключити вплив різних, що не піддаються обліку та усунення випадкових факторів. Однозначність отриманих результатів тут свідчить, що вони є закономірними.

Повторенням експериментальних дій в змінних умов досягається облік усіх можливих факторів, що при одноразовому здійснення експерименту не вдалося точно відтворити. Змінюватися як можуть освітленість, відстань, що рівень шуму, інструменти і т.д., так і досвідчених способи виконання дій. Змінюватися повинен тільки один з факторів, що щоб легше було визначити, що і як впливає на результати експерименту. Умови проведення останнього можуть як ускладнюватися, так і спрощуватися. При необхідності експеримент проводиться в кілька етапів (по справах про автотранспортних пригодах, порушення правил техніки безпеки та ін.) Це полегшує його вопріятіе учасниками, забезпечує більш точну оцінку отриманих результатів.

На завершальному етапі завершується складання протоколу слідчого експерименту, плану местности (приміщення), де він проводився, схем руху під час його виробництва.

2. Фіксація ходу і результатів слідчого експерименту. Для процесуальної фіксації ходу і результатів слідчого експерименту слідчий складає протокол, проводить необхідні вимірювання, викреслює плани та схеми, застосовує (краще за допомогою спеціаліста) фотографування, аудіо - та відеозапис.

Протокол основної процесуальний документ, у якому докладно викладаються умови та обстановка експерименту, ступінь їх відповідності вихідним обставинами, хід та результати слідчої дії. В описовій частині протоколу зазначаються:

а) спосіб виробництва слідчого експерименту виконані і для цього підготовчі заходи;

б) розподіл обов'язків між учасниками експерименту, їх розташування;

в) зміст і послідовність експериментальних дій, варіанти умов, у яких вони проводилися, опис кожного варіанту;

г) відомості про застосування при цьому манекенів, муляжі, макетів знарядь злочину та інших пристосувань, отримані результати;

д) дані про застосування технічних засобів фіксації ходу і результатів слідчого експерименту.

Додаткові кошти фіксації це фото-, відеозйомка, аудіозапис, виробництво вимірів, складання планів і схем. Застосування конкретної засоби фіксації залежить від характеру виконуваних досвідчених дій. Іноді досить просто сфотографувати обстановку і основні стадії виробництва експериментальних дій. Однак, з огляду на динамічність слідчого експерименту, переважніше застосовувати для його фіксації відеозапис. При цьому бажано проводити її, ретельно подумавши, які саме дії і з яких точок потрібно зафіксувати.

Відеограма слідчого експерименту передає вичерпну інформацію не тільки про процес проведення досвідчених дій та їх результати, але і про організацію цих дослідів, тактичних і процесуальних умовах експерименту. Наявність повної картини експерименту значно полегшує оцінку отриманої доказової інформації.

Важливо, щоб Відеограма створювала "ефект присутності" при виробництві слідчого експерименту, допомагала оцінити можливість або неможливість сприйняття в даних умовах конкретної інформації, здійснення яких-небудь дій за певний проміжок часу і т.д.