Головна

Комп'ютеризація процесу розслідування злочинів

Підвищення ефективності роботи правоохоронних органів щодо розкриття та розслідування злочинів в даний час неможливо без інтеграції в криміналістику нових інформаційних технологій, що базуються в першу чергу на персональних комп'ютерах. Нічим не поступаючись за функціональними можливостями своїм попередницям великим і малим ЕОМ, персональні комп'ютери мають ряд безперечних переваг: відносно низькою вартістю, компактністю (особливо ноутбуки), високою надійністю, економічністю та ін Це дозволяє впроваджувати їх буквально на кожне робоче місце як автономно, так і включеними в локальні інформаційні мережі або в якості терміналів великих і середніх ЕОМ.

Використання засобів комп'ютерної техніки дозволяє суттєво підвищити якість і результативність інформаційно-аналітичної роботи слідчих і оперативних співробітників при розкритті та розслідуванні злочинів, вчинених організованими групами та громадами. Вони можуть бути корисні при вирішенні самих різних аналітичних завдань, в першу чергу пов'язаних зі складанням найбільш складних процесуальних документів постанов про притягнення як обвинуваченого, обвинувальних висновків, постанов про продовження строків слідства й утримання обвинувачених під вартою.

Вирішення цієї задачі передбачає використання не тільки текстових редакторів, але і автоматизованих інформаційно-пошукових систем, що дозволяють формувати частину тексту й систематизувати зібрану доказову інформацію за епізодами злочинної діяльності, предметів злочинного посягання, особам, притягнутим до кримінальної відповідальності, і т.д. Не можна не помітити, що час, який витрачається на складання обвинувальних висновків, різко скорочується.

У ході розслідування можуть використовуватися підсистеми інформаційного забезпечення роботи слідчих і співробітників органів дізнання з доказательственной і орієнтує інформацією для:

1) аналізу інформації по одному складного, багатоепізодні кримінальній справі, за якою до відповідальності притягнуто декілька чоловік. Тут групує комп'ютер інформацію по злочинних епізодів, об'єктам, осіб, часу і місця вчинення посягань, зібраних типу доказів, що дозволяє систематизувати усі наявні дані та в необхідних випадках структурувати їх, наприклад, за схемою: особа епізод докази вини та орієнтована інформація. Це дуже важливо, у зокрема, при підготовці до проведення складних допитів, очних ставок, інших слідчих дій;

2) аналізу інформацією по групі кримінальних справ: призупинених за відсутністю особи, яка підлягає залученню в якості обвинувачуваного; порушених за численними фактами вчинення злочинів, наприклад, в умовах надзвичайних ситуацій;

3) аналізу інформації про русі товарно-матеріальних цінностей, документів та ін Такий абсолютно аналіз необхідний при проведенні документальних ревізій, під час розслідування багатьох епізодів отримання наркотичних препаратів за підробленими медичними рецептами, при розслідуванні злочинів у сфері банківської діяльності і т.д.

Розслідуючи посягання, вчинені членами організованих злочинних груп і співтовариств, необхідно вирішувати пошуково-аналітичні завдання, наприклад шляхом складання схеми злочинних зв'язків у конкретної кримінальної угруповання. При використанні звичайних графічних схем це зробити часто не вдається через особливу складність і розгалуженості злочинних зв'язків, що мають міжрегіональний, а то й міжнародного характеру. Сучасні комп'ютерні системи дозволяють вирішити і цю проблемну задачу. Так, інформаційно-пошукова система "Спрут" спеціально орієнтована на виявлення і моделювання зв'язків в організованих злочинних угрупованнях. Вона дозволяє фіксувати також дані, що відображають якісні особливості таких зв'язків (родичі, друзья, корупційні відносини тощо).

Можна назвати й інші завдання, які доцільно вирішувати з використанням комп'ютерної техніки:

1) автоматизація діяльності слідчих на стадії порушення і розслідування кримінальних справ (АРМ слідчого);

2) автоматизація обліку та контролю за розслідуванням кримінальних справ у слідчому підрозділі (АРМ керівника);

3) створення автоматизованих інформаційно-рекомендують систем, що містять типові методики розслідування окремих видів злочинів;

4) фіксація обстановки місця події для комп'ютерної його візуальної реконструкції з побудовою схем цього місця;

5) автоматизація криміналістичних обліків, особливо дактилоскопічних, та ін

Більшість із зазначених завдань найбільш ефективно вирішуються при використанні комп'ютерів, об'єднаних в локальні інформаційні мережі, оскільки ефект системи завжди вище суми ефектів елементів, її складових. Важливо зазначити, що програмно-технічні засоби забезпечують при цьому можливість доступу до баз даних нормативно-правової інформації, до оперативно-довідковим, криміналістичних та іншим обліками на всіх стадіях слідчої діяльності.

При цьому вже на початку оснащення органів попереднього розслідування комітет Слідчий при МВС Росії пішов шляхом централізованої поставки в ці органи комплектів локальних інформаційно-обчислювальних мереж. Типова локальна мережа складається з одного файлового сервера і п'яти-шести робочих станцій. До теперішнього часу більше половини суб'єктів слідчих органів Російської Федерації має такі мережі, які об'єднують десятки і навіть сотні комп'ютерів.

Типовим програмним засобом автоматизації розслідування кримінальних справ є програмний комплекс, що забезпечує облік і контроль за розслідуванням, а також документальне оформлення слідчих дій і прийнятих процесуальних рішень. Так, програмний комплекс "Гран-УД" є системою, що функціонує як у локальній інформаційній мережі, так і в одномашінном варіанті. Складається він з двох підсистем: "АРМ слідчого" і "АРМ керівника". Взаємодія між ними забезпечує загальна накопичувальна база даних обліку та руху у слідчому підрозділі всіх кримінальних справ.

АРМ слідчого дозволяє вирішувати наступні завдання:

1) фіксувати в його локальній базі даних тексти допитів очних ставки, фабул розслідуваних злочинів, пред'явлених звинувачень і на цій основі отримувати всі необхідні по ходу слідства процесуальні документи (протоколи, постанови, запити та ін);

2) автоматично формувати обвинувальні висновки та клопотання про подовження строків розслідування та (або) змісту обвинувачених під вартою за багатоепізодні груповим справах;

3) фіксувати в базі даних основні моменти руху кожної кримінальної справи і що проходять по ним осіб;

4) знаходити по довільним пошуковим ознаками цікавить слідчого справу і (або) конкретну особу.

Таким чином, кожне автоматизоване робоче місце слідчого забезпечено локальною базою даних для збереження конфіденційної інформації по розслідуваних справах і забезпечення процесуальної самостійності слідчого.

Комп'ютерні інформаційно-які рекомендують системи, які містять типові (автоматизовані) методики розслідування окремих видів злочинів, призначені надавати допомогу при розслідуванні і навчати початківців слідчих. Залежно від конкретної слідчої ситуації ці системи пропонують алгоритм слідчих дій з викладенням процесуального порядку та особливостей їх виробництва. Система містить також довідкові матеріали, необхідні слідчому при розслідуванні окремих видів злочинів. Банк даних системи заснований на матеріалах емпіричних досліджень, а також результати вивчення нормативних актів і спеціальної літератури.

Розроблені і успішно апробовано наступні підсистеми АРМ слідчого, що містять методики розслідування злочинів:

1) у сфері комп'ютерної інформації;

2) пов'язаних з незаконним обігом наркотиків;

3) пов'язаних з посяганнями на культурні цінності;

4) пограбувань і розбійних нападів на громадян;

5) квартирних крадіжок;

6) кримінальних пожеж;

+7) Бандитизму та ін

АРМ керівника дозволяє автоматизувати облік та контроль за розслідуванням кримінальних справ. Ця комп'ютерна система забезпечує:

1) фіксацію та накопичення в базі даних всіх рішень, що приймаються з кримінальних справ у цілому і щодо кожного підслідного;

2) формування запитів на пошук потрібного справи або особи зі свавільних пошуковим ознаками;

3) автоматичний розрахунок процесуальних строків слідства й утримання під вартою обвинувачених (з урахуванням продовження та припинення справ) для контролю за дотриманням цих термінів;

4) отримання необхідних документів та поточної статистичної звітності про слідчої діяльності всього підрозділу і кожного слідчого.

Програмний комплекс налаштовується на конкретний слідчий підрозділ і вищих інстанцій. Система оснащена підсистемою адміністрування з можливостями резервного копіювання і відновлення інформації після апаратних збоїв. Вона має парольний захист, а також розмежування доступу до функціональних підсистем та інформації в залежності від заданого пароля. Є і архівна підсистема, яка дозволяє у будь-який час видаляти закінчені виробництвом кримінальні справи з основної робочої бази в архів, що зберігається, наприклад, на дискетах. Передбачена можливість пошуку в архіві цікавлять справ та осіб з поверненням їх у разі потреби в робочу базу даних при відновленні виробництва за нововиявленими обставинами, затриманні підозрюваних, які перебували в розшуку, повернення справ для провадження додаткового розслідування і т.п.

Оскільки точна фіксація обстановки місця події є одним з найважливіших завдань, багато в чому визначає результативність і об'єктивність розслідування, цьому напрямку теж приділяється серйозна увага. До теперішнього часу традиційними засобами фіксації обстановки місця події служать протокол, фотоапарат та вимірювальна рулетка. Однак поступово все більший розвиток одержують фотограмметричні системи, що забезпечують поряд із звичайною фотозйомкою ще й вимір об'єктів з фотографій, а також складання точних планів місця події. Використання методів фотограмметрії дозволяє, застосовуючи комп'ютерну графіком, точно реконструювати обстановку місця події.

Розроблено систему тривимірного (просторового) комп'ютерного моделювання обстановки місця події і відтворення динаміки що стався там злочинного події. Вона призначена для реконструкції обстановки місця події на основі протоколу його огляду або за даними фотограмметричної зйомки. Система являє собою робоче місце, обладнане комп'ютером, сканером, принтером і спеціальним програмним забезпеченням. Вона створює детальний план місця події, а також реконструює пригода у вигляді анімації (комп'ютерного фільму).

Надзвичайно корисним може бути використання слідчими та оперативними працівниками інформації, що міститься в автоматизованих базах даних різних організацій: аеропортів, вокзалів, готелів, медичних закладів, постів ДАІ, податкової інспекції, митниці, пунктів прикордонного контролю, податкової поліції та ін З їх допомогою можна виявити пересування тих чи інших підозрілих суб'єктів, переміщення грошових коштів, цінностей, транспортних засобів і т.д.

За допомогою комп'ютерних баз даних підприємств виявляють випадки зміни комплектації складних технічних пристроїв (зокрема, викрадених автомобілів). Бази даних комерційних структур дозволяють відстежити рух грошових коштів, у тому числі через так звані офшорні зони. Тут використання комп'ютерних систем дозволяє на кілька порядків скоротити терміни податкових перевірок і документальних ревізій.

Інтенсивний розвиток засобів комп'ютерної техніки все більш розширює діапазон їх використання в діяльності слідчих апаратів. Вже зараз окремі слідчі практикують переказ відеозаписів, які проводилися на місці події, у цифрову форму з наступною роздруківкою окремих кадрів, які мають особливе значення для розслідування. Все більш широко застосовуються "цифрові" фотоапарати, які дозволяють друкувати знімки, як правило, кольорові, не вдаючись до хімічних процесів, за допомогою комп'ютерного принтера. Такі знімки легко пересилати по комп'ютерних лініях зв'язку, наприклад через Інтернет.

Вельми перспективним, особливо з урахуванням тривалого зростання організованою злочинності, є впровадження в слідчу практику методів дистанційного допиту на основі засобів комп'ютерного зв'язку. Її суть полягає в можливості допиту слідчим особи, яка перебуває в іншому місті чи навіть державі, з передачею за допомогою телеустановки і комп'ютера стисненого зображення і звуку, з подальшим обміном факсимільно підписаними протоколами допиту. Якість відео - та звукового рядів, можливість засвідчити результати слідчої дії забезпечують повноту сприйняття сторонами інформації майже в тій же мірі, як і при виклику допитуваного до кабінету слідчого.

ZВажним і орієнтує джерелом доказової інформації при розкритті та розслідуванні злочинів криміналістичні обліки є, абсолютна більшість яких поставлено на комп'ютерну основу.

Проілюструємо можливості автоматизованих інформаційно-пошукових систем, що базуються на використанні комп'ютерної техніки, на прикладі створення автоматизованої дактилоскопічної ідентифікаційної системи (з врахуванням дуже великого масиву відбитків пальців рук (дактилокарті) осіб, які перебувають на обліку і представляють оперативний інтерес, а також слідів рук, що вилучаються з місць нерозкритих злочинів, автоматизація кодування та пошуку дактилоскопічної інформації абсолютно необхідна).

Автоматизована дактилоскопічна ідентифікаційна система (АДІС) це програмно-технічний комплекс, призначений для ведення дактилоскопічних обліків та здійснення перевірок слідів рук, вилучених з місць нерозкритих злочинів, по масивах дактилокарті осіб, які перебувають на дактилоскопічної обліку. За останні роки розроблено та апробовано кілька АДІС, найбільш досконалою з яких визнана система "Папілон", що використовує найповніше топологічний опис гребеневої структури папілярного візерунка і автоматичний кодер високої точності і надійності, що не вимагає участі оператора при кодуванні візерунка. Ця система вже впроваджена в більшості регіонів країни.

АДІС "Папілон" єдина вітчизняна комп'ютерна система, що забезпечує гарантовані характеристики на будь-якому масиві дактилокарті без їх попереднього відбору за якістю. Участь оператора виключено навіть з процесу знаходження дрібних особливостей візерунка. Це досягається за рахунок застосування дуже детального ієрархічного опису структури папілярного візерунка кожного відбитка. На самому верхньому рівні ієрархії знаходиться тип візерунка, потім йде положення дельт і центрів, гребеневої рахунок дельта дельта-і дельта-центр, потім напрям потоків папілярних ліній, розташування дрібних особливостей та їх взаємозв'язок.

Така структура опису гарантує дуже високу ефективність системи, бо значна частина порівнянь між відбитками завершується вже на верхніх рівнях, а на кінцевий, найбільш ємний за витратами часу рівень доводиться досить невелика частина порівнянь. Так, при пошуку середньостатистичного сліду з 15-17 особливостями в масиві з мільйона кількість відбитків помилкових сигналів буде не більше 15 або вони взагалі не пройдуть.

Система надійна, проста в експлуатації і забезпечує:

а) введення і зберігання в базі даних дактилокарті, фотозображень осіб, особливих прикмет і словесного опису людей;

б) введення і збереження слідів пальців рук і долонь, вилучених з місць нерозкритих злочинів;

в) автоматичний пошук "карта-карта" для встановлення особи суб'єкта; "карта-слід" і "слід-карта" для виявлення особи, що залишив сліди пальців на місці події або декількох таких місцях, а також "слід-слід", щоб встановити факт вчинення декількох злочинів однією і тією ж людиною, на момент перевірки невідомим;

г) пошук та ідентифікацію слідів і відбитків долонь;

д) автоматизоване визначення дактілоформули;

е) віддалений введення дактилоскопічної інформації, віддалений доступ до центральної бази даних.

З її допомогою вже розкрито кілька десятків тисяч злочинів, у тому числі тяжких, що мають міжрегіональний характер.

АДІС "Папілон", що працює в конкретному суб'єкта Російської Федерації, має центральну комп'ютерну систему і пов'язану з нею мережа станцій віддаленого доступу, що охоплюють весь регіон. В центральній АДІС, повністю акумулюючої дактилоскопічну інформацію, виробляються всі перевірки і видаються результати. На станціях віддаленого доступу вводиться інформація оперативного обліку (дактилокарти, сліди, словесні описи, фотографії), передана у центр для виконання перевірок. Вона відразу ж вливається в базу даних і стає доступною всім іншим віддаленим користувачам.

Дактилоскопування злочинців проводиться на "живому" сканері Папілон, що є унікальним оптоелектронним пристроєм бескраскового дактилоскопування. Він формує зображення Прокачаний пальця, контрольних відбитків, відбитків долонь. Папілярний візерунок фіксується точно, можлива багатократна прокатка для отримання оптимального результату. Порядок проходження і розташування відбитків і контрольних відбитків контролюється автоматично. Отримані таким чином електронні дактилокарти стискаються і за лічені хвилини передаються в будь-яку іншу АДІС.

"Живий" сканер Папілон дозволяє швидко отримати високоякісні дактилокарти, перевірити підозрюваного за 1-3 години після затримання по всіх слідах з місць нерозкритих злочинів, встановити його особу і т.д. Завдяки спеціальному покриттю еластичному і інфрачервоної підсвічуванні телекамера точно фіксує рельєф шкіри, а що формується електронне зображення відбитка передається в АДІС. Актуальність такої системи істотно зростає ще й у зв'язку з ухваленням Федерального закону від 25 липня 1998 N 128-ФЗ "Про дактилоскопічної реєстрації в Російській Федерації", оскільки масиви дактилоскопічної інформації багато разів збільшаться за рахунок дактилокарті осіб, які зобов'язані пройти таку реєстрацію (військовослужбовці, співробітники МНС Росії та ін.)

Криміналістичні можливості використання великої ЕОМ можна проілюструвати на прикладі аналітичної системи "Квадрат", розробленої в інформаційному центрі УВС Свердловської області. Система дає загальну картину злочинності у місті, її розподіл по території як загалом, так і щодо конкретних видів злочинів. Аналіз допомагає виявляти місця, де злочини найчастіше скоюють особи без певного місця проживання, показує, звідки на територію даного району приїжджали злочинці конкретних вікових категорій для реалізації злочинного задуму або куди з тією ж метою виїжджали які проживають у даному районі правопорушники. З'ясувалося, що значну частину злочинів, що реєструються в центральних районах міста, роблять жителі інших адміністративних одиниць. Від цього, звичайно, дуже залежить ступінь труднощів неочевидних розкриття злочинів.

Система "Квадрат" дає можливість встановити залежність між віком злочинців і вибором місця скоєння злочину, причому щодо конкретних видів правопорушень. Зіставляючи за допомогою ЕОМ результати аналізу за ряд років, вдалося констатувати, що злочинність на територiї мiста розподіляється, підкоряючись об'єктивним закономірностям, має постійні "гарячі точки" (зони відносної інтенсивності вчинення правопорушень). Вона залежить від сезонних факторів та часу доби, а картина розселення і пересування осіб, що скоюють злочини, залишається у основному незмінною.

Результати аналізу злочинності за системою "Квадрат" надзвичайно корисні. Виявлення кореляції між місцем проживання (роботи) правопорушників і місцем скоєння ними злочинів, різною транспортною доступністю і привабливістю мікрорайонів міста досить інформативно для встановлення злочинця, що зник з місця події. Зокрема, пошукові матриці за системою "Квадрат" дозволяють на карті міста з ймовірністю 0,7 квадрат визначити місця проживання особи, яка вчинила злочин розслідується.

Таким чином, система "Квадрат" як аналітико комплекс-статистичних комп'ютерних програм дозволяє глибоко, всебічно і на науковому рівні аналізувати стан злочинності, що створює інформаційні передумови для вироблення оптимальної стратегії і тактики слідчої діяльності при розслідуванні різних злочинів. Іншими словами, тільки застосування ЕОМ робить доступною всю інформацію про злочинності, дозволяє аналізувати її відразу, а не через такий проміжок часу, коли актуальність отриманих результатів значною мірою втрачається.

Зокрема, машинний аналіз нерозкритих злочинів дає змогу встановити перелік можливих підозрюваних, виділити ряд злочинів, які, мабуть, здійснені однією особою (заарештованим або засуджених за інші злочини), узагальнити розрізнені прикмети злочинця, отримані від очевидців, під час огляду місця події і з інших джерел . Доведення результатів такого аналізу до виконавців дозволяє централізовано керувати розслідуванням нерозкритих злочинів, давати рекомендації про найбільш доцільний побудові і перевірці версій, плануванні подальшої роботи.