Головна

Криміналістична діагностика

В останні роки все більш важливу роль починає грати криміналістична діагностика, предметом якої є пізнання змін, що відбулися в результаті злочинного посягання, а також їх причин та умов на основі вивчення властивостей і станів взаємодіяли об'єктів для встановлення механізму злочинного події в цілому або його окремих елементів. Криміналістична діагностика зорієнтована на розпізнавання, розрізнення і визначення стану, події, явища. Її слід розуміти як процес рішення криміналістичної завдання з використанням в цих цілях різних методів. Так, за слідами босих ніг можна не тільки ототожнити людини, а й з'ясувати напрямок і швидкість його руху, факт перенесення вантажу, дефекти опорно-рухового апарату, фізичний стан. Слідами злому судять про застосування способу, професійних навичках зломщика, його фізичній силі, вправності й інших параметрів.

У поняття "діагностичні дослідження" входять:

1) визначення властивостей і стану об'єкта;

2) з'ясування обставин того, що сталося злочинного події;

3) встановлення причинного зв'язку між певними слідству фактами.

Як діагностуються виступають лише конкретні об'єкти, що характеризуються індивідуальним комплексом зв'язків з подією злочину. Діагностуючих є матеріальні об `єкти (з зразки колекцій, знімки спектрів та ін), а також різні узагальнені відомості про них (сукупності ознак класу, роду, виду, підвиду), що подаються в атласах, підручниках, довідниках, викарбувані у пам'яті. Ознаки, що служать розкриттю природи об'єкта, є діагностичними. У діагностуючої об'єкт їм відповідають класифікаційні ознаки (певного роду, виду і т.д.).

Діагностичні дослідження допомагають з'ясувати фактичний стан об'єкта (справний чи механізм підривника, не піддавалася чи пломба повторному обжим після розтину), встановити його минулий вид (прочитати заводський номер, вибитий на двигуні автомобіля і віддалений викрадачами). Ці дослідження нерідко передують ідентифікаційним. Так, перш ніж ототожнити об'єкт по сліду, експерт визначає придатність сліду для ідентифікації, уточнюючи, відобразилися в ньому характерні ознаки, яким було фактичний стан у момент следообразования.

При діагностичному аналізі слідів, виявлених на місці події, можна встановити обставини злочинної події. Слідами може бути відновлений механізм такої події або його окремі елементи, з'ясована черговість утворення слідів і на цій основі послідовність дій злочинця. Наприклад, за формою, станом і розташуванням плям крові вдається визначити: місце спричинення потерпілому тілесних ушкоджень, в якій позі він перебував, де лежало його тіло, в якому воно було становищі тощо Слідами пострілу встановлюють його напрям і дистанцію, характер і цільове призначення використаного зброї, наявність того, хто стріляв у відповідних навичок та ін

До діагностичних відносяться і ті дослідження, які пов'язані з аналізом взаємозв'язків між фактами і об'єктами. Вони дозволяють з'ясувати наявність (відсутність) причинний зв'язок між виробленими діями і настали шкідливими наслідками.

Причинний зв'язок визначається по-різному. По-перше, цей встановлення по слідству його причини: наприклад, від чого стався спалах вовни на складі. По-друге, з'ясування причинний зв'язок між відомим дією і відомим результатом. Наприклад, можна поставити питання: чи знаходяться в причинному зв'язку дії суб'єкта, необережно звертався з токсичними або радіоактивними речовинами, з фактом заподіяння шкоди здоров'ю конкретних осіб? І нарешті, встановлення причинного зв'язку є доцільним, коли дії проведені, але ще небезпечні наслідки не настали. Тут необхідне визначити їх характеру, зокрема, вияснити, чи створювало небезпеку для оточуючих зберігання в тонкостінному металевому пеналі декількох ампул з радіоактивним цезієм.

Процес криміналістичної діагностики складається з декількох етапів. Спочатку різнобічно вивчаються ознаки об'єкта (явища, події) за його відображенням або в натурі. Потім на основі висновку про характеристики (властивості) об'єкта або умовах протікання події проводиться зіставлення з типовими ситуаціями (типової моделлю) подібного злочинного події. Це дозволяє зрозуміти, які закономірності проявилися в даному випадку, наявні пояснити відхилення від типового варіанту. У підсумку робиться висновок про причини явища, механізм події, властивості об'єкта. Так, комплексний діагностичний аналіз усієї сукупності слідів дає змогу з'ясувати динаміку дорожньо-транспортної пригоди: швидкість і напрямок руху транспортних засобів до моменту їх зіткнення, і місце, лінію, кут і динаміку зіткнення автомобілів, характер їх подальшого переміщення та ін