Головна

Розвиток зарубіжної криміналістики

У найбільш розвинених капіталістичних країнах криміналістика сформувалася в другій половині XIX ст., В період різкого загострення соціальних антагонізмів і швидкого зростання злочинності.

Основоположником криміналістики як науки вважається австрійський судовий слідчий Ганс Гросс, що одним з перших загострив увагу на речових доказах у розкритті злочинів, на використанні для їх виявлення і дослідження науково-технічних засобів і методів природничих наук. Написаний ним "Керівництво для судових слідчих, чинів загальної і жандармської поліції" пізніше стала називатися "Керівництво для судових слідчих як система криміналістики" (1892).

У державах Західної Європи криміналістика виникла і вдосконалювалася перш за все як прикладна, технічна дисципліна, узагальнююча діяльність поліції, не регламентовані законами, що знайшло відображення в працях А. Бертільона, Е. Локара, Р. А. Рейсс і Ф. Гальтона.

Характерною рисою розвитку зарубіжної криміналістики є майже повна відсутність робіт, присвячених дослідженням її методологічних і теоретичних основ. Внаслідок цього й зараз у більшості капіталістичних країн криміналістика не визнається самостійною науку, а розглядається як допоміжна, суто прикладна дисципліна або взагалі як "поліцейська техніка", позбавлена правової регламентації. Тому коло проблем криміналістики обмежується комплексом спеціальних засобів і технічних прийомів, їй відводиться роль дисципліни, покликаної розробляти чисто технічні рекомендації щодо розкриття та розслідування злочинів. І, як наслідок такого підходу, в ряді країн (зокрема в США) криміналістика викладається далеко не у всіх юридичних вузах.

Незважаючи на зазначену "однобокість" розвитку, найбільш повні курси зарубіжної криміналістики зазвичай складаються з чотирьох розділів: 1) техніка скоєння злочинів; 2) криміналістична техніка; 3) криміналістична тактика; 4) організація боротьби зі злочинністю. У першому розділі розглядаються способи різноманітних злочинних посягань. Два наступних присвячуються відповідно технічним і тактичним аспектам криміналістики, причому в підручниках великого обсягу в них виділяються особливі частини, що враховують специфіку технічних і тактичних прийомів стосовно до окремих складів злочинних посягань.

Розділ про організації боротьби із злочинністю зазвичай складається з двох частин. У першому висвітлюються внутрішньодержавні, а в другій міжнародні форми і методи кримінального переслідування. У першій частині описується взаємодія державних та інших органів, у тому числі приватних розшукових бюро і агентств, організацій самозахисту громадян, спілок по захисту від шахрайства в галузі кредитних операцій та ін Значна увага приділяється використанню засобів масової інформації та комунікації, формування професійних якостей слідчого.

Друга частина цього розділу розкриває міжнародно-правові аспекти з боротьби організованою злочинністю. Тут описується організація роботи Інтерполу, роль якого поступово зростає з огляду на те, що злочинність все більше набуває міжнародного характеру. Крадіжки творів мистецтва і фальшивомонетництво контрабанда, і тероризм, торгівля наркотиками та "живим товаром", підробка кредитних карток, дорожніх чеків і інші економічні злочини не визнають державних кордонів. Тому поліцейські органи багатьох держав вже давно кооперує свою діяльність у боротьбі з міжнародною злочинністю, що позитивно позначається на результатах. Членом Інтерполу є і Росія.

Зростання злочинності, що спостерігається практично повсюдно, змушує держави вишукувати все більш ефективні заходи боротьби з нею. Поліція отримує на озброєння найбільш сучасні технічні засоби та методи, що забезпечують швидке реагування на вчинений злочинне посягання, інформаційний контроль за злочинцями за допомогою заходів поліцейській і "внутрішньої" розвідки.

Зібрана інформація піддається електронній обробці і закладається в бази даних комп'ютерних мереж, які обслуговують правоохоронні органи. Поліцейська автоматизована інформаційна мережа замкнута і обслуговує такі розвинуті капіталістичні країни, як США, Англія, Франція, Японія, Канада. Навіть з патрульного поліцейського автомобіля можна отримати необхідну інформацію, що зберігається в пам'яті комп'ютера, включеного до цієї службову мережу. Велику увагу приділяється роботі криміналістичної експертизи лабораторій, оснащених досить сучасним аналітичним обладнанням.

Непогано розвинена та так звана польова криміналістика, тобто криміналістичні засоби та методи, пристосовані для застосування в ході огляду місця події, обшуку, затримання, огляду та інших слідчих і розшукових дій, що проводяться в складних, а часто і несприятливих умовах. Поліція США, ФРН, Англії, Франції, Японії має в своєму розпорядженні спеціально обладнаними автомобілями та вертольотами, широко використовує в роботі телебачення, комп'ютерну і лазерну техніку. Поліцейські органи активно застосовують портативні прилади і датчики для попереднього експрес-аналізу крові, наркотичних і вибухових речовин, пошуку дорогоцінних металів, трупів. Вони зручні і результативні в застосуванні. Велику увагу приділяється розробці ефективних наборів засобів для роботи з різноманітними слідами і мікрооб'єктів, а також для особистого захисту і безпеки співробітників поліції при затриманні озброєних злочинців.

У повсякденній діяльності поліції використовуються багато новітні досягнення науково-технічного прогресу, зокрема кошти мікроаналізу, голографії, комп'ютерних технологій. Електроніка широко представлена також у криміналістичної фотографії: це автоматичні камери, що забезпечують точне наведення на різкість, установку витримки і діафрагми навіть при зйомках в складних умовах; мікропроцесори, якими оснащені фотозбільшувач, що регулюють автоматичний підбір світлофільтрів при друкуванні кольорових знімків, і т.д. У більшості розвинених капіталістичних держав поліція вже давно використовують тільки фотоматеріали кольорові. Застосовуються фотоапарати, що виключають процес фотодруку, цифрові камери, що знімають на дискети. Зняті кадри можна відразу ж переглянути на екрані монітора, вивести на друк через принтер комп'ютера, передати по телекомунікаційних каналах. Давно і широко поширена цвітна відеозапис, у тому числі цифрова.

Все більш удосконалюються криміналістичні засоби запобігання злочинних посягань: різні системи контролю та допуску, що виключають недозволене проникнення на об'єкт, що охороняється, пронос зброї, вибухівки, наркотиків, дорогоцінних металів, товарів, забезпечених спеціальними бирками, і т.д. Активно застосовуються портативні детектори фальшивих грошей і цінних паперів, що стежать та реєструючі системи в банках, супермаркетах та інших установах, де зосереджуються великі суми грошей і цінні товари.

Велику увагу приділяється розробці і використанню аналітичних засобів при допитах, особливо типу пристроїв поліграф, варіограф, детектор приховуваного знання і т.п.

Прилади типу поліграф вже багато років застосовуються у практиці боротьби зі злочинністю понад 20 держав, зокрема США, Швейцарії, Японії, Туреччини та ін Там створені спеціальні лабораторії, обслуговуються кваліфікованими фахівцями. Деякі сучасні конструкції поліграфів безконтактно реєструють десятки різних психофізіологічних параметрів, динаміка яких аналізується вбудованим комп'ютером по спеціальній програмі. Точність діагностики причетності осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, забезпечується в межах 75-100%. (Подібні пристрої, причому вітчизняного виробництва стали застосовуватися з 1995 р. і органами МВС Росії. З допомогою їх, наприклад, у Краснодарському краї вже розкрито сотні самих різних злочинів).

Зусиллями зарубіжних криміналістів вирішені такі великі науково-практичні проблеми, як комп'ютерна обробка, зберігання та аналіз дактилоскопічної інформації, ідентифікація людини за її генотипу, ототожнення по голосу та ін Ці достовірно значні досягнення у сфері криміналістичної техніки і судової експертизи повинні активніше використовуватися вітчизняними криміналістами, що послужить вдосконаленню їх професійної діяльності в складних сучасних умовах.