Головна

Поняття і значення попередження злочинності

Попередження злочинності - це цілеспрямований вплив держави, суспільства, фізичних і юридичних осіб на процеси детермінації і причинності злочинності з метою недопущення залучення в злочинність нових осіб, здійснення нових кримінальних діянь, розширення криміналізації суспільних відносин.

Термін «попередження злочинності» не є безперечним хоча б тому, що не можна попередити вже наявне. А злочинність - це те, що вже є. З цієї точки зору термін безумовно вразливий, але він увійшов у науковий обіг, і навряд чи має сенс "революційно" ламати усталений понятійний апарат. Головне в ньому - акцент на причинність і детермінацію злочинності, на утримання людей від злочинів.

Поряд з терміном «попередження» часто вживаються інші: «профілактика», «запобігання», «захід».

Одними авторами поняття «попередження» і «профілактика» трактуються, як синоніми, другі - при розумінні тричленної «попередження» і маючи на увазі перш за все попередження злочинів, а не злочинності в цілому - розглядають профілактику як частина «попередження», відносячи до останнього також запобігання і припинення преступленій1.

При запобігання мова йде про своєчасне виявлення фактів задумом злочини, приготування до їхнього здійснення, при припиненні - про реагування на що почалося злочинну поведінку, і перш за все в стадії приготування, тобто при пріісканіі, виготовленні або пристосування особою засобів чи знарядь вчинення злочину, пріісканіі співучасників злочину, змови на вчинення злочину або за іншого умисному створенні умов для здійснення преступленія1.

У цьому сенсі запобігання і припинення є ніби містком між попередженням на вищезгаданій класичному сенсі або профілактикою при тричленної розумінні попередження злочинів і правоохоронною діяльністю. Чи можна сказати, що запобігання та припинення злочинів бувають навіть ближчим до правоохоронної діяльності, оскільки відносяться до таких стадій механізму злочинної поведінки, як прийняття рішення про злочин, його планування, підготовка і почалося виконання рішення.

Виділення стадій запобігання, припинення, профілактики дуже значимо стосовно попередження саме злочинів.Коли ж мова йде в цілому про злочинності як про соціальне явище, поширене вживання у цілому терміна "попередження злочинності» з виділенням в останньому різних видів і етапів попереджувальної діяльності.

Ряд авторів у поняття попередження, включають профілактики злочинів та аналітичну діяльність з вивчення причин і умов преступленій2, однак таку діяльність доцільно розглядати в системі загальної організаційної діяльності по боротьбі зі злочинністю як необхідну передумову і запобіжного, і правоохоронної діяльності. Слід мати на увазі те величезне значення, яке має попередження злочинів і злочинності у цілому. Саме воно дозволяє не допускати масового кримінальної поведінки з усіма його негативними наслідками. Зокрема, дозволяє попереджати відчуження від суб'єктів злочинів ціннісно-нормативної системи суспільства і держави, розрив соціально корисних зв'язків злочинців при їх ізоляції від суспільства або переважній замиканні на кримінальної та деморалізованою середовищі під час ведення антигромадського способу життя, при пошуках джерел доходу і т. п . Якщо людина соціалізувати в межах кримінального суспільства, існуючих в ньому відносин і правил поведінки, йому вкрай важко утвердитися і успішно вирішувати свої проблеми в офіційному суспільстві та державі з його нормативно-правовою системою.

У суспільстві з високим рівнем злочинності величезні кошти витрачаються на системи охорони людей, майна, громадського порядку, на забезпечення системи викриття і покарання численних злочинців. І все менше коштів залишається на своєчасне надання соціальної допомоги нужденним в ній дітям, сім'ям, які мають дітей, іншим суб'єктам, на освіту і культуру. У результаті створюється замкнуте коло: така ситуація призводить до становлення на злочинний шлях все нових і нових людей і до розширення правоохоронної системи, витрат на неї все більш масштабних коштів.

Не можна забувати, що правоохоронна діяльність здійснюється тоді, коли вже є десятки тисяч покалічених і убитих, матеріальний збиток обчислюється величезними цифрами. А попереджувальна діяльність спрямована на те, щоб цього не допустити.

Значення попередження злочинів відзначали ще Платон і Арістотель, Монтеск'є і Беккаріа Вольтер та К. Маркс, інші мислителі. «Краще попереджувати злочини, ніж карати за них. Це становить мета будь-якого хорошого законодавства, яке, по суті, є мистецтвом вести людей до найвищого щастя чи на можливо меншому нещастя, якщо міркувати з точки зору співвідношення добра і зла в нашому житті », - писав Чезаре Беккаріа1.