Головна

Поняття індивідуального попередження злочинів

Індивідуальне попередження злочинів - це, перш за все, вплив на тих осіб, від яких можна очікувати вчинення злочинів, а також на навколишнє їх соціальне середовище. Даний вид діяльності являє собою цілеспрямовану роботу з конкретною людиною та її найближчим оточенням.

Об'єктами такого попередження є індивіди, поведінка і спосіб життя яких свідчать про реальну можливість здійснення ними злочинів. Погляди, мотиви, система ціннісних орієнтацій особистості можуть стати підставою для надання на неї запобіжного впливу лише в тому випадку, коли ці погляди, мотиви, орієнтації проявились в антигромадську поведінку.

Виходячи з описаного раніше механізму злочинної поведінки індивідуальне попередження повинно бути спрямоване на особистість та її негативні риси, на середу, яка формує цю особу, а також на умови, обставини, ситуації, що сприяють чи полегшують вчинення кримінально караних діянь. При цьому слід мати на увазі, що мова йде про безпосередній діяльності відповідних суб'єктів, тобто тих, від кого виходить такий вплив.

Підсумовуючи сказане, можна сформулювати наступне визначення: індивідуальне попередження злочинів - це

діяльність державних і утворених відповідно до закону недержавних органів, організацій і їх представників по виявленню осіб, від яких, судячи з об'єктивно встановленим даними, можна очікувати вчинення злочинів, і надання на них і навколишнє їх соціальну мікросередовище позитивного коригуючого впливу.

Заходи індивідуального попередження, що реалізуються стосовно особи, відіграють роль такого соціального інструменту, який покликаний нейтралізувати або усунути внутрішні негативні риси цієї особистості та її поведінки. Коли ж вплив направлено на соціальний мікросередовище, то нейтралізуються або усуваються зовнішні негативні елементи матеріального і духовного порядку, деформуючі особистість (несприятливі матеріальні та побутові умови життя індивіда, негативні міжособистісні стосунки та ін.).