Головна

Значення вивчення причин злочинності

Вивчення злочинності, її змін, регіональних відмінностей - це початковий пункт кримінологічного дослідження.

Саме по собі виявлення фактичної злочинності картини та її розвитку ще не дає відповідь на запитання, що ж робити. Нерідко на практиці буває так: встановили зростання кількості умисних вбивств і відразу ж приступають до написання плану заходів щодо боротьби саме з умисними вбивствами. Якщо, приміром, відзначають, що чимало вбивств відбувається в громадських місцях, те ставиться завдання посилити охорону громадського порядку в парках, на вулицях, площах. Якщо серед убивць виявляються мігрантів, плануються заходи щодо посилення контролю за приїжджими.

Іншими словами, программування боротьби з злочинністю в подібних ситуаціях грунтується тільки на аналізі проявів останньої. Але цього недостатньо, бо скоєння вбивства в громадському місці не означає ще, що причина - погана охорона порядку в громадських місцях. Якщо це навмисне убивство, то воно, навіть при поліпшенні охорони правопорядку, все одно може бути здійснено, але в іншому зручному для цього місці: у під'їзді житлового будинку або за місцем роботи жертви. Важливо в першу чергу зрозуміти, чому відбуваються вбивства, кому це вигідно. Зниження числа «замовних» убивство, навіть якщо вони вчинені в громадських місцях, вимагає в першу чергу прийняття цілеспрямованих заходів по боротьбі з організованою і професійною злочинністю.

Отже, тим етапом пізнання, оцінки злочинності та етапом організації боротьби з нею обов'язковий етап виявлення детермінації і причинності злочинності. Впливати необхідно

в першу чергу на те, що породжує зумовлює злочинність та її розвиток.

З іншого боку, нерідко пропонується починати кримінологічне саме дослідження з виявлення причин і умов, але тоді виникає питання: причин і умов чого, який саме злочинності, яких конкретно її тенденцій?

Не існує якийсь загальної, «основний», «головною» причини, яка вичерпно пояснювала б походження злочинності в конкретних умовах в усьому її розмаїтті. Як немає і єдиного вигляду злочинності «усіх часів і народів".

Не можна розраховувати також на створення якого-небудь універсального «каталозі причин». У кримінологічної літературі наводяться дані про найбільш поширених, типових обставин, що породжують злочинність. Але у різних своїх сполученнях і проявах зазначені обставини можуть породжувати різні види злочинності, на-різному визначати її якісні та кількісні характеристики.

Тому слід завжди аналізувати конкретні умови життєдіяльності людей в різних регіонах, зміни цих умов, що а також попередні стану злочинності.

При організації боротьби із злочинністю важливою є не стільки сама по собі констатація зв'язку якогось обставини з злочинною поведінкою, скільки виявлення характеру зв'язку з цим: у яких своїх конкретних проявах, у сукупності з якимись іншими факторами і в яких ситуаціях та чи інша обставина породжує злочинну поведінку . Саме це дозволяє цілеспрямовано розробляти запобіжні заходи з урахуванням конкретних умов часу і місця.

Наприклад, давно відома взаємозв'язок пияцтва та злочинності. Але ж не кожен п'яниця вчиняє злочин і далеко не завжди. Тому була б наївною, наприклад, така загальна рекомендація кримінолог, як взагалі ліквідувати пияцтво. Благородство цього гасла важко заперечити, але можна досягти чи це в осяжний період - ось в чому питання. А якщо недосяжне, то виникає інше питання: чи є можливість зниження злочинності, взаємозв'язаної з пияцтвом? При його вирішенні кримінолог ясовує, за яких умов, в яких

взаємозв'язках пияцтво визначає злочинну поведінку і де, отже, треба поставити перепони, які системи захисту ввести з метою зниження криміногенного потенціалу пияцтва.

Отже, необхідне вивчення не лише конкретної злочинності, але і конкретних процесів її детермінації і причинності.