Головна

Особливості боротьби зі злочинністю у сфері незаконного обігу наркотиків

Аналіз злочинного обігу наркотиків дає підставу для несприятливого кримінологічного прогнозу, якщо не будуть прийняті радикальні заходи до усунення причин та умов такого обороту.

Вивчення динаміки злочинного обігу наркотиків фіксує:

а) подальшу консолідацію злочинних наркоугрупувань на територіальному, міжрегіональному та міжнародному рівнях при одночасному розділі і переділ території країни і

галузей злочинного наркобізнесу на сфери впливу, в результаті чого може бути встановлений контроль кримінальних структур за деякими галузями економіки, включаючи фінансову сферу;

б) активізацію спроб міжнародних злочинних спільнот використовувати територію Росії для розширення наркобізнесу і відмивання злочинних доходів;

в) розширення масштабів, підвищення небезпеки, витонченості та зухвалості злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, все більше використання в злочинних цілях
знань фахівців різного профілю, посилення озброєності і технічної оснащеності злочинців.

Пріоритетними завданнями в боротьбі зі злочинами у сфері незаконного обігу наркотиків є:

1) забезпечення подальшої активізації роботи з виявлення і припинення діяльності злочинних груп і співтовариств, що діють у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, перш за все мають в своєму розпорядженні міжнародними та міжрегіональними зв'язками, з приділенням на особливу увагу викриттю лідерів і організаторів наркоторгівлі; використання повною мірою всіх наданих законом про оперативно-розшукової діяльності форм і методів роботи, в першу чергу контрольованих поставок і перевірочних закупівель; широке впровадження нетрадиційних форм оперативної роботи; орієнтація оперативного складу на викриття злочинних співтовариств, підвищення ефективності оперативного пошуку і взаємодії органів дізнання та попереднього слідства при документування злочинної діяльності наркоділків;

2) розробка та реалізація системи заходів по підриву економічної бази наркобізнесу, у тому числі шляхом забезпечення виявлення механізмів і способів «відмивання» грошей, вилучення цінностей та грошових коштів у наркоділків, конфіскації їх майна. Постійне вдосконалення з цією метою тактики підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

Необхідне подальше вдосконалення організаційних та правових заходів щодо протидії зловживанню наркотиками та їх незаконному обігу; профілактики зловживання наркотиками; лікування та реабілітації осіб, які вживають наркотики без призначення лікаря; забезпечення контролю за виробництвом і розподілом наркотиків, припинення їх незаконного обігу, а також міжнародного співробітництва в області боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Мета зазначених заходів, організаційних і правових заходів щодо протидії зловживанню наркотиками та їх незаконному обігу полягає у визначенні фактичних масштабів поширення наркоманії, незаконного обігу наркотиків та пов'язаних з цим втрат. Її реалізація передбачає проведення комплексних досліджень і оцінок масштабів споживання в Росії наркотиків без призначення лікаря; рівня латентності незаконного обігу наркотиків та пов'язаної з наркоманією злочинності; матеріальних втрат від поширення наркоманії у сфері правопорядку та здійснення правосуддя (витрати на процесуальну діяльність правоохоронних органів, проведення спеціальних заходів і т. д.).

Необхідно прийняття федерального закону про соціально-медичної реабілітації осіб, хворих на наркоманію.

Мета перерахованих заходів полягає в попередженні та скорочення незаконного попиту на наркотики. У зв'язку з цим слід розробити і впровадити в практику методику проведення антинаркотичної профілактичної роботи серед молоді та школярів (видати рекомендації); навчальні програми для проведення в освітніх установах антинаркотичного освіти, пропаганди здорового і безпечного способу життя, впровадити їх у навчально-виховний процес.

Доцільно передбачити:

а) включення до навчальних планів з підготовки та перепідготовки фахівців, що працюють з підлітками та молоддю,
додаткових тем (курсів) з проблем зловживання
наркотиками, їх незаконного обігу та профілактики наркоманії; розробити посібники для педагогічних працівників освітніх установ, батьків, соціальних працівників
з формування у підлітків негативного ставлення до споживання наркотиків, з психолого-педагогічної реабілітації неповнолітніх, схильних до споживання наркотиків;

б) підготовку пробних зразків телематеріалов антінаркоті
чеський спрямованості та розробку науково обгрунтованих методів оцінки їх ефективності.

Слід продовжити роботу зі створення в органах і установах народної освіти, спеціалізованих установах соціальної реабілітації неповнолітніх психолого-педагогічних служб. У міру створення умов в штати дошкільних та навчальних закладів необхідно вводити психологів.

Важливою є розробка заходів щодо підвищення ефективності лікування осіб, які вживають наркотики і засуджених за скоєння злочинів. Корисним є створення в порядку експерименту міжрегіональних спеціальних навчально-виховних закладів для дітей та підлітків з девіантною поведінкою, хворих на наркоманію з організацією їх лікування, загальноосвітнього та професійного навчання та соціальної адаптації.

Основною метою напрямки лікування та реабілітації осіб, які вживають наркотики без призначення лікаря, є продовження розробки та впровадження в практику сучасної концепції лікування, реабілітації та ресоціалізації хворих на наркоманію; методів психологічного захисту, що перешкоджають споживання наркотиків в екстремальних умовах; лікарських засобів, що відрізняються меншим наркотичним впливом при високому болезаспокійливий ефект.

Основною метою діяльності щодо забезпечення контролю за виробництвом та розповсюдженням наркотиків є своєчасна корекція списків наркотичних засобів, психотропних та сильнодіючих речовин з метою наближення їх до потреб практики у сфері протидії незаконному обігу наркотиків, видача ліцензій на використання об'єктів і приміщень, де здійснюються види діяльності, пов'язані з обігом наркотиків, а також здійснення контролю за виконанням ліцензійних вимог до виробництва, зберігання і реалізації наркотиків.

Пріоритетними напрямками припинення незаконного обігу наркотиків можуть бути створення єдиної міжвідомчої автоматизованої системи збирання, аналізу та узагальнення інформації про осіб, що беруть участь у незаконному обігу наркотиків, а також даних з боротьби з їх розповсюдженням (з перспективою її інтеграції в міжнародну систему); створення геоінформаційної системи по боротьбі з наркотиками (ГІС «Наркотики»), а також розробка та впровадження в практику удосконаленої системи експрес-діагностики наркотиків у внелабораторних умовах на основі хімічних тестів; інструментальних методів встановлення шкідливих звичок та захворювань особи з метою її криміналістичної ідентифікації з дослідження слідів біологічних виділень; комплексу методів по встановленню залишків наркотиків в організмі людини через тривалі терміни після закінчення їх прийому; методів встановлення регіону виробництва наркотиків та спільності способу синтезу синтетичних наркотиків; апаратури дистанційного виявлення наркотиків за одорологіческому принципом; апаратури дистанційного виявлення наркотиків за принципом лазерної флуоресценції; оснащення бортового

авіаційного технічного комплексу для оперативного пошуку незаконних посівів і дикоростучих наркотікосодержащіх рослин.

З метою виявлення джерел і перекриття каналів надходження наркотиків нелегального систематично проводяться комплексні операції з перевірки аптек, хімфармпредпрія-тий, складів, інших місць виробництва, зберігання і реалізації лікарських препаратів, що містять наркотики, а з метою знищення і припинення нелегального надходження наркотиків рослинного походження щорічно -- комплексні профілактичні операції ( "Мак», «Конопля» тощо).

Для успішної реалізації заходів по припиненню незаконного обігу наркотиків істотне значення має збільшення штатної чисельності відповідних правоохоронних органів, прикордонних військ.

Для підготовки необхідних фахівців використовуються наступні заходи:

створення інститутів та курсів підвищення кваліфікації співробітників правоохоронних органів, міжнародного міжвідомчого центру з спеціалізованої підготовки співробітників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, Державного митного комітету Російської Федерації, Федеральної служби безпеки Російської Федерації, Федеральної прикордонної служби Російської Федерації та правоохоронних органів держав - учасників СНД;

зміцнення матеріальної бази і придбання необхідних технічних засобів, насамперед спеціального призначення, для підрозділів органів внутрішніх справ, органів безпеки, прикордонних військ, митних установ, які спеціалізуються на боротьбі з розповсюдженням наркотиків;

забезпечення експертно-криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ Росії зразками (стандартами) чистих наркотиків, необхідними для проведення експертиз та досліджень.

Що стосується правоохоронної діяльності, то важлива перш за все невідворотність відповідальності. Практика не йде шляхом посилювання покарань за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Кримінальні покарання у відношенні осіб, зайнятих у злочинному обіг наркотиків, досить суворі. Серед притягнутих до кримінальної відповідальності частка осіб, яким призначено позбавлення волі, складає 33,9%; виправні роботи - 5,8; штрафи - 1,1%. Основпая ж частка осіб (54%) засуджується до умовно кримінальних покарань.

Основні зусилля у сфері міжнародного співробітництва в галузі боротьби зі злочинним обігом наркотиків зосереджуються на вирішенні пріоритетних завдань:

продовження практики укладання багатосторонніх і двосторонніх договорів та угод з іншими державами, і перш за все з державами - учасницями СНД, в галузі контролю наркотиків і боротьби з поширенням наркоманії;

розширення співпраці з регіональними міжнародними організаціями, що займаються боротьбою зі зловживанням наркотиками та їх незаконного обігу, у тому числі з «Групою Треві» Європейського Союзу і «Групою Помпіду» Ради Європи;

продовження роботи щодо зміцнення співробітництва у рамках Програми ООН з міжнародного контролю наркотиків;

подальше розширення співпраці з різними країнами (перш за все США, Італією, Німеччиною, Англією, Швейцарією) з метою практичної взаємодії з питань припинення «відмивання» наркодоходов, сприяння їх конфіскацію, постановки цього напрямку співробітництва на договірно-правову основу;

підтримка на постійній основі контактів з правоохоронними органами та спеціальними службами зарубіжних країн з питань організації протидії незаконному обігу наркотиків - участь у міжнародних семінарах-нарадах з даної проблеми і т. д.

У літературі обгрунтовуються й інші пропозиції з удосконалення боротьби зі злочинами у сфері незаконного обігу наркотиків. Серед них створення основ національного законодавства з контролю за наркотиками на базі вже наявного досвіду, типових розробок зарубіжних організацій, міжнародних конвенцій та інших правових актів, що враховують сучасні особливості світової наркообстановкі1; розробка Програми боротьби країн СНД з наркозагрозою.

Викладені багатоаспектний заходи протидії зловживанню наркотиками та боротьби зі злочинами в даній сфері можуть бути реалізовані лише при чіткому їх організаційне забезпечення.