Головна

Специфіка детермінації і причинності

{module rekl1}

Існують особливості соціальної детермінації пенітенціарних злочинів. Крім того, виділяються процеси в самих виправних установах, які продукують злочину. Серед останніх розмежовуються загальні причини та умови злочинності у місцях позбавлення волі, а також причини та умови пенітенціарного злочинної поведінки, що діють на рівні специфічної соціального середовища особистості.

Якщо причинність розглядати як взаємодія соціального середовища (зовнішнього фактора) і особистості (внутрішнього фактора), то слід зазначити особливу значимість останньої в цій взаємодії для розуміння генезису злочинної поведінки в місцях позбавлення волі.

оперативно-розшукових заходів факти злочинів не завершуються прийняттям процесуальних рішень у ст порядку. 144, 145 КПК України.

Будь-який вчинок людини тісно пов'язане з системою цінностей, уявлень та звичок, притаманних йому. Самі ж цінності дані, представлення і звички детерміновані мораллю, що склалися в характерній для даної людини среде1. Якщо виходити з того, що вдачі злочинного середовища - це і є її суб-культура2, то стає очевидним: остання в місцях позбавлення волі та взяття під варту здатна надавати максимально розкладаючі вплив на засуджених та підслідних.

В якості внутрішнього фактора звертає на себе увагу мотивація злочинної поведінки, в тому числі мотивація:

підтримання престижу та завоювання авторитету серед засуджених, що переходить у ряді випадків у насильницьку, корисливу та іншу;

ухиляння від виконання кримінальних покарань;

бажання стати лідером, що проявляється у прагненні продемонструвати чинності, нав'язати свою волю іншим, використовуючи перш за все свої організаторські здібності (що може призвести до вчинення насильницьких злочинів, хуліганства, організації групових ексцесів і т. п.).

В основі мотивації процесу знаходяться потреби. У злочинців в місцях позбавлення волі їх задоволення нерідко набуває збочений характеру. В умовах позбавлення волі у особи продовжує діяти потреба у статевому спілкуванні. Однак її обмежено задоволення умовами ізоляції, одностатевим складом засуджених, наданням певної кількості тривалих побачень (що, до речі, є зовнішніми умовами статевих збочень в ІУ). Внаслідок цього на основі негативною ціннісно-орієнтаційної спрямованості, крайнього примітивізму, цинізму та бездуховності засудженого ця природна статева потреба може перетворитися в аномальну і привести до скоєння ряду статевих ексцесів у ІУ.

У характеристиках ціннісних орієнтації особливе значення мають:

негативний настрій на додержання режиму енергозбереження (близько двох третин притягнутих до кримінальної відповідальності - порушники режиму, причому більшість з них злісні);

негативне ставлення до праці, що виражається або в відкритому відмову від роботи, або в прихованому, коли засуджений виходить на роботу, але фактично нічого не робить (наприклад, 69,6% засуджених за вбивство недобросовісно ставилися до праці).

Це пов'язано з вимушеною праці в місцях позбавлення волі, відсутністю в його зміст творчого початку і т. п.;

негативне ставлення до загальноосвітнього, а іноді й до професійного навчання, оскільки ці цінності пов'язані перш за все зі свободою, а нереальність її отримання найближчим часом призводить до знецінення навчання (Г. Ф. Хохряков '), а також тому, що навчання сприймається як вимушена ;

неприйняття будь-яких форм виховної роботи, пов'язаний, насамперед, з її формальним і невмілим проведенням. Зокрема, будь-який вихователь, особливо в ВП, має володіти ораторським мистецтвом;

лояльне ставлення до засудженим, знову яка вчиняє злочини у місцях позбавлення волі, якщо цей тип злочинної поведінки відповідає звичаїв, традицій злочинного середовища;

прийняття та дотримання принципів злочинної субкультури.

У місцях позбавлення волі велике значення має також відношення засуджених до таких цінностей, як свобода, справедливість, покарання, норми кримінального права і т. п.

Особливості психофізіологічного і психологічного характеристик засуджених, знову вчиняють злочини у ВП, впливають на: а) швидкість протікання криміногенної мотивації; б) адекватність сприйняття ситуації, самого себе; в) адекватність реагування на ситуацію.

Найчастіше скоєння злочинів засудженими в умовах ізоляції сприяють наступні фактори:

1) значна кількість засуджених мають ті або інші психічні розлади, що не виключають осудності (неврастенія, істерія, Психастенія, олігофренія в легкого ступеня, психози, психопатії, органічне ураження центральної нервової системи). За даними А. В. Кислякова, близько 75% засуджених за скоєні злочини в ІУ мали психічні аномалії. Ці відхилення істотно зменшують здатність засудженого контролювати свою поведінку, ведуть до різкого зниження інтелекту і вольових якостей, а також ускладнюють, хоча не виключають повністю, розумовий процес і волю особи під час вчинення ним злочину. Саме тому психічні аномалії сприяють вчиненню засудженими злочинів і правопорушень. Наприклад, А. Я. Марков і А. Н. Водобуев в 1982 р. встановили психопатичних наявність відхилень у всіх осіб, які вчинили пагони;

2) приблизно половина всіх залучених за скоєні
злочину в ІУ - це особи до 25-річного віку, з одного
сторони, які вже мають певний життєвий досвід, ціннісні орієнтації сформовані негативні, наявність двох або
трьох судимостей і т. п., але разом з тим зберігають ще елементи інфантилізму, суперечливості та подвійності психіки,
відображаються в характері злочинів, скоєних ними злочинів;

3) засуджені в більшості випадків мають невисокий освітній рівень (вбивці, наприклад, в середньому 7-10 класів) і, відповідно, примітивну структуру потреб. Недостатнє інтелектуальний розвиток, нездатність до абстрактного мислення, встановлені в результаті кримінологічних досліджень у всіх осіб, які вчинили втечі та вбивства в ВП, позначаються на переважання у них емотивної спонукань, тобто перш за все емоцій. При вчиненні ж насильницьких злочинів (а їхня в ІУ - не менше однієї третини) в мотивації переважає що склалася протягом досить тривалого часу негативно-емоційна установка до потерпілого, звужуються до межі можливості свідомості;

4) емоційна нестійкість, нестриманість особи, обмежені можливості самоврядування в екстремальних умовах, переважання збудження над гальмуванням, емоцій над розумом характерні для більшості засуджених, які вчиняють злочини у ІУ;

5) конформність, залежність від інших засуджених, обумовлена обмеженим колом спілкування, неможливістю особи змінити за бажанням це середовище на свій розсуд у разі виникнення конфліктів і т. п., викликає все-таки підсвідомо природне прагнення вирватися із замкнутого кола і, як наслідок, - пагони і інші прояви ухилення від покарання;

6) інтровертірованность засуджених, тобто занурення у свої думки, свого «я». Звідси - схильність до самоаналізу, нетовариськість, песимізм, скритність і інші властивості, які здатні за відсутності тривалої розрядки вирішитися в емоційному вибух - в злісне порушення режиму, хуліганстві, насильство, втечу;

7) підвищена тривожність, що виражається в страхах, обережності, прагненні до мінімізацію контактів, постійної заглибленості в роздуми, викликає в кінцевому рахунку невротичне або психічне захворювання, якщо не знаходить своєї розрядки, в тому числі і шляхом вчинення злочину, особливо пов'язаного з активними рухами тіла, тобто найчастіше з насильством, статевими ексцесами;

8) підвищене зарозумілість, упертість, а у особливо небезпечних злочинців у колонії або тюрмі - підвищений самоконтроль, які поряд з організаторськими здібностями сприяють формування лідерства, організації та здійснення ретельно підготовлених, як правило, тяжких злочинів в умовах ізоляції, а тому важко розкриваються.

Окрім того, особливу роль відіграють різні психічні стани, як специфічні для засуджених (туга, смуток, пригніченість і т. п.), так і загальні, типові, наприклад фрустрації-онние, стресові, афективні, а також стан сп'яніння та ін, короткочасно протікають, що виявляються безпосередньо в момент скоєння злочину, зазвичай підсилюють прояв щодо стійких властивостей.

Заслуговує уважного вивчення і соціальне середовище засуджених. У ній дуже значимо наявність конфліктної криміногенної ситуації - тривалий стан конфліктних відносин, щонайменше, між двома сторонами, спрямоване на спричинення шкоди зростаючого суспільних відносин.

Під конфліктної криміногенною ситуацією в місцях позбавлення волі слід розуміти відносно тривалий, напружений стан загострюються відносини між суб'єктами, що виражається у зростанні ступеня тяжкості повторюваних і остаточно, одноактних, необмежувальні конфліктів і в формуванні негативно-емоційної установки один до одного. Це конфліктне состояніе1 дає себе знати в колоніях не тільки при здійсненні насильницьких злочинів, пов'язаних так чи інакше з заподіянням фізичної шкоди особам, але і корисливих, при здійсненні пагонів та ін

Структуру будь-якої криміногенної ситуації утворюють звичайно суб'єкти, об'єкти, зміст, методи, стадії.

Суб'єктами конфліктній криміногенної ситуації є найчастіше протистоять один одному боку взаємодії:

а) з одного боку - група засуджених, з іншого боку - адміністрація ВП, за третє - ворожа їй інша група засуджених, тобто різні види міжгрупових ситуацій;

б) з обох сторін щодо одному засудженому, тобто діадіческіе
міжособистісні ситуації; або конфліктну ситуацію між
засудженим, з одного боку, і співробітником ІУ - з іншого;

в) з одного боку - засуджений, а з іншого - група засуджених.

Найбільш небезпечні для діяльності ІУ такі міжгрупові конфліктні криміногенні ситуації, які призводять до масових ексцесів за участі великої кількості засуджених. Це можуть бути ексцеси і між ворогуючими угрупуваннями засуджених.

Об'єкт конфліктної ситуації - це будь-яка цінність, через яку одноразові взагалі відбуваються конфлікти, виникають проблеми, стреси і т. п. (загальні об'єкти), навколо яких концентрується напруженість відносин, ускладнюється проблема, загострюється стрес і т. д. ( концентрують об'єкти) та через які врешті-решт відбувається злочин (граничні об'єкти). Об'єктами криміногенних конфліктних ситуацій в місцях позбавлення волі найчастіше є:

а) в міжгрупових ситуаціях: зловживання та свавілля з
боку співробітників та активістів-засуджених, права засуджених і т. п.;

б) у діадіческіх міжособистісних ситуаціях серед засуджених: порушення норм «кодексу арештанта» 1, програш у азартної
грі і необхідність сплати боргу, примус до гомосексуальної акту, використання у відношенні один до одного образливих виразів і т. д.

Зміст конфліктної криміногенної ситуації в ІУ2 полягає, з одного боку, у виникненні та підтриманні напружених відносин між суб'єктами, а з іншого - в неухильному загостренні відносин між суб'єктами, що може протікати різко, коли відносини між ними тільки загострюються без будь-яких поліпшень з кожною зустріччю, або циклічно, контакт коли між ними те поліпшується, відносини теплішають, то знову погіршується, стосунки загострюються і з кожною зустріччю стають дедалі гірше. Періодизацію розвитку відносин між суб'єктами розглянемо в питанні про стадіях.

Методи розв'язання даної ситуації - це способи, засоби впливу, спрямовані на управління відносинами з боку кожного з суб'єктів по відношенню до іншого. За характером, спрямованості дії методи можна розділити на:

активно негативні, наприклад агресія вербальна (погрози, образи, наклеп і т. д.) або фізична (катування, мука, тортури і т. п.), шантаж, хабар та інш. з боку одного з суб'єктів;

активно позитивні, наприклад звернення за допомогою до адміністрації, чинення опору агресії (необхідна оборона), явка з повинною і ін;

пасивні, тобто бездіяльність, байдужість до розвитку конфліктних відносин з боку суб'єктів, засуджених або адміністрації, коли не приймаються ніякі заходи з боку одного з суб'єктів, і це звичайно призводить до ускладнення ситуації.

Стадії конфліктної криміногенної ситуації:

виникнення предкріміногенной ситуації, наприклад проблемною, стресовій, конфліктною;

переростання предкріміногенной ситуації в криміногенну внаслідок поступового загострення відносин між суб'єктами;

результат конфліктної криміногенну ситуацію - вчинення злочину в ІУ.

Конфліктна криміногенна ситуація більш ніж у половині випадків триває понад 10 діб, тобто має відносно тривалий характеру, який дозволяє позитивно втрутитися в хід її раз-вітія1.

Зовнішніх Серед умов, що сприяють створенню конфліктних ситуацій криміногенних, слід виділити насамперед технічні та організаційно-управлінські.

Технічні умови полягають в:

технічному недосконалість охоронно-тривожної сигналізації, інженерно-технічного обладнання, системи цілодобового спостереження за засудженими;

відсутності відповідної апаратури для перевірки вмісту посилок і передач, огляду автомашин, проведення обшуків як особистих, так і відповідних обшуків і оглядів у житловій та виробничій зонах місць позбавлення волі і т. п.

Організаційно-управлінські умови:

значне перевищення фактичного контингенту засуджених над лімітом насичення деяких колоній, що призводить до неповної трудової зайнятості, труднощів їх побутового пристрою, неможливості охопити всіх засуджених виховної та іншою роботою щодо їх виправлення;

неукомплектованість окремих частин і служб ВП висококваліфікованими кадрами (у тому числі і оперативної частини, служби безпеки, оперативними черговими, начальниками загонів, психологами тощо), а також упущення в підборі, розстановки, підвищення кваліфікації кадрів, їх професійної майстерності;

низька виконавська дисципліна окремих працівників, у тому числі керівників частин, служб, колоній, відділів і управлінь з виконання кримінальних покарань в частині організації контролю з виконання наказів, вказівок, директив ГУВП і Мін'юсту Росії, що стосуються безпеки, вдосконалення оперативно-розшукової і попереджувальної роботи;

відсутність постійної і якісної інформації у адміністрації про негативні явища і процеси, що відбуваються в середовищі засуджених, і головне - про конфліктні криміногенних ситуаціях або неповнота цієї інформації, а також неналежний облік такої інформації і, особливо, оцінка, що виникають в основному з незнання посадовими особами показників криміналізації ситуацій, заходів, необхідних до прийняття в типових ситуаціях на даний момент, і з недоліків організації роботи із забезпечення безпеки та оперативної роботи;

неприйняття своєчасних заходів з виявлення лідерів серед негативної частини засуджених, «авторитетів» злочинного світу, «злодіїв в законі», ворогуючих угрупувань і з розкладання їх зсередини з метою попередження групових і масових ексцесів, насильницьких злочинів і т. п.

Крім того, в кримінологічної літератури (В. А. Елеон-ський, Ю. І. Лухтін 1) зовнішні умови виділяють в залежності від безпосередніх завдань частин і служб ВП, об'єкта їх діяльності ще на дві групи:

1) умови, що створюють фізичну можливість для вчинення злочинів в місцях позбавлення волі, які полягають в основному в недоліках охорони і нагляду за засудженими як в житлової, так і виробничої зонах, що знаходить свій вияв у здійсненні ряду порушень режиму, що приводять в кінцевому рахунку до злочинної поведінки (різні види поводження із забороненими речовинами і предметами, особливо проникнення наркотиків, спиртного, колюче-ріжучих предметів, зброї, а крім того, пияцтво, гра в карти та інші азартні ігри, встановлення нелегальних зв'язків з вільнонайманими службовцями, адміністрацією та ін ). Ця група умов виникає в основному з упущень в діяльності служби режиму та охорони, оперативної частини колоній і в'язниць;

2) умови, що є наслідком недоліків процесу щодо виправлення засуджених, тобто з викорінення у них криміногенних мотивацій (збочених потреб, негативних ціннісних орієнтацій, негативно-емоційних установок і т. п.), що привели їх у свій час до скоєння злочину і засудження до покарання у вигляді позбавлення волі, тобто такі обставини, які пов'язані перш за все з цільовим призначенням колоній і в'язниць. У свою чергу, ця група умов є наслідком недоліків діяльності відділів з виховної роботи.

Відомо, що в причинному комплексі злочинної поведінки, і зокрема насильства, у місцях позбавлення волі особливе місце займають ті обставини, які пов'язані з недоліками та недоглядах у діяльності адміністрації. Вказані недоліки не тільки мають пряме криміногенної значення, але й істотно ускладнюють процес виправлення засуджених. В цілому їх можна згрупувати наступним чином:

1) застосування представниками адміністрації насильства до
засудженим (від словесних образ до рукоприкладства),
що може викликати відповідну агресію відносно не тільки
співробітників ВП, а й інших злочинців;

2) спроба домогтися певного подібності дисципліни шляхом підбурювання до фізичних розправ одних засуджених (як правило, неформальних лідерів і їх оточення) над непокірними; таке іноді буває у колоніях для неповнолітніх;

3) несправедливе дозвіл виникають у середовищі засуджених конфліктів, коли перевага віддається більш сильному засудженому або злочинцеві, що займає більш високе неформальне положення;

4) небажання адміністрації взагалі втручатися в конфлікти між злочинцями;

5) невміння, а іноді небажання адміністрації захищати діється кривда, відкидає, що, крім усього іншого, створює загальну атмосферу «беззаконня» і впевненість позбавлених волі в тому, що вони повністю у владі сваволі;

6) приховання фактів насильницьких злочинів від обліку, небажання реагувати на них, що формує ланцюгову реакцію агресії та жорстокості;

7) нерозуміння того факту, що в сучасних умовах приниження особистої гідності, в якій би формі воно не проявлялося і від кого б не виходило, сприймається дуже болісно. Настільки ж гостра реакція засуджених на перешкоди в отриманні матеріальних благ, в першу чергу продуктів харчування, а також перешкоди в спілкуванні з рідними та близькими, іншими засудженими, у проведенні дозвілля і т. д.;

8) незадовільна організація охорони і нагляду за

засудженими, слабкий контроль, у тому числі оперативний, за їх поведеніем1.

Адміністрація багатьох пенітенціарних установ не в належній мірі віддає собі звіт в тому, що вона повинна строго регулювати і контролювати процеси, що протікають в середовищі засуджених; виступати вищим авторитетом для засуджених та підслідних, укладених під варту; ні в якому разі не поступатися в протиборстві «злодіям в законі »та іншим кримінальним лідерам. Кожен засуджений повинен бути впевнений, що саме у адміністрації і ні в кого іншого він знайде справедливе рішення своєї проблеми, оскільки справедливість - одна з найвищих цінностей серед людей, позбавлених волі. В ім'я її досягнення чинити злі насильницькі посягання в ІУ.

Таким чином, основними складовими процесів детермінації пенітенціарної злочинності є наступні:

1) існування в ІУ неформальних норм спілкування засуджених. В результаті їх впливу засуджені змушені чинити протиправні дії. Тому до тих пір поки тюремна субкультура буде мати велике регулює значення у відносинах між засудженими, вчинення злочинів з їх боку неминуче. Злочинна субкультура - не екзотичний елемент сучасних звичаїв, а небезпечне соціально-психологічне явище, здатне самим негативним чином впливати на багато сторін суспільного життя, і насамперед у місцях ув'язнення та позбавлення свободи2;

2) слабка професійна підготовка чималого числа співробітників ВП, відсутність у них досвіду роботи із засудженими;

3) недостатня оперативно-профілактична робота по
попередження злочинів з боку представників адміні
ністраціі ІУ;

4) недостатня виховна робота із засудженими. Вона повинна будуватися з урахуванням кримінологічної характеристики пенальних злочинних діянь та осіб, які їх вчинили. Індивідуальна робота з особами, схильними до скоєння злочинів, повинна носити попереджуючий характер;

5) обмежена матеріально-технічне забезпечення всієї системи виконання покарань;

6) неналежний стан інженерно-технічних засобів охорони і нагляду, що сприяє формуванню злочинних прагнень у засуджених і є однією з умов їх здійснення.