Головна

Завдання вивчення злочинності

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності по боротьбі зі злочинністю - вихідний, необхідний її елемент. Треба знати, що таке злочинність, щоб чітко усвідомлювати, з чим конкретно чекає боротьба.

Спільними завданнями аналізу злочинності в кримінології є виявлення її закономірностей з тим, щоб перейти до аналізу закономірностей її детермінації, причинності, визначити закономірності її схильність до різних впливів і відповідно правильно побудувати боротьбу зі злочинністю в конкретних умовах місця (країни, регіону держави) і часу.

При кримінологічної вивченні злочинності виявляються:

ступінь її загальної поширеності й суспільної небезпеки в конкретних умовах місця і часу в цілях оцінки її стану і тенденцій, визначення напрямків боротьби зі злочинністю;

соціальні характеристики злочинності, що вказують на особливо її породження та функціонування (мотивація, спрямованість соціальна, соціально-групова, соціально-галузева, соціально-територіальна поширеність), з метою розробки конкретних запобіжних заходів;

власні, внутрішні характеристики злочинності (стійкість, активність, організованість) з метою вдосконалення правоохоронну діяльність та заходів попередження рецидиву злочинів, посилення організованих почав в злочинності.

Аналіз інформаційно-статистичного характеру виявляється недостатнім для виявлення причини злочинності, вироблення обгрунтованих рекомендацій по боротьбі з нею. Це відбувається тому, що в статистиці відображається далеко не вся злочинність, навіть просто не всі безліч злочинів (не кажучи вже про осіб, які їх здійснюють, потерпілих і т. д.). Існує латентна, прихована її частину.

За латиною latens (latentis) - схований, зовні не проявляється. Латентної частиною злочинності, або іноді для стислості латентною злочинністю, називають то безліч злочинів, яке не відображено в статистиці.

Одна з важливих завдань вивчення - це виявлення не злочинності статистичної (статистичної її картини), злочинності а фактичної.

Аналіз злочинності повинен бути підпорядкований виявленню її реальних якісних і кількісних характеристик в їх діалектичному взаємозв'язку.

Зміст якості включає, по-перше, визначеність явища, що виражається в його межах, просторово-часових властивостях. З цієї точки зору необхідно вивчення поширеності злочинності, її змін у часі. По-друге - певну злочинності системність, що характеризується різними її елементами, структурою, їх стійкістю і мінливістю і т. п. Тому важливо дослідження структури злочинності, взаємозв'язків різних злочинів та їх суб'єктів, що говорилося в гл. 4 «Злочинність, як об'єкт кримінологічного вивчення" цього підручника. Все це вимагає застосування комплексу методів, в тому числі вивчення кримінальних справ та інших матеріалів, проведено опитування, здійснення спостереження, використання математичних методів, а також моделювання і т. д. Зрозуміло, що кримінальна статистика при цьому залишається важливим джерелом інформації і при її змістовному аналізі можна отримати навіть певні дані про латентності злочинності.

Кількість - це просторово-тимчасове властивість явища (величина у просторі, тривалість існування, темпи приросту і т. п.).

У процесі аналізу обліковуються ті закономірності злочинності та її змін, які вже виявлені кримінології та описані в літературі. Це дозволяє точніше оцінювати особливості злочинності в конкретних умовах, своєчасно виявляти нові тенденції і специфічні співвідношення різних її структурних елементів. Далі будуть показані особливості окремих видів злочинності неповнолітніх, жінок та ін