створення української центральної ради

Державний устрій
Ліхтенштейн - унітарна держава. В адміністративному відношенні складається з двох історично сформованих частин: Оберланд (Верхній Ліхтенштейн) і Унтерланд (Нижній Ліхтенштейн). Ділиться на 11 громад.

Діє Конституція 1921 Формою правління Ліхтенштейн спадкова парламентська монархія. Політичний режим демократичний. Ліхтенштейн останнім з європейських країн надав виборчі права жінкам (у 1986 р.).

Законодавча влада належить Ландтаг (однопалатному парламенту), який складається з 25 депутатiв, що обираються прямим таємним голосуванням за системою пропорційного представництва (15 депутатів від Оберланда і 10 - від Унтерланда) терміном на 4 роки.

Глава держави - Князь, що являє Ліхтенштейн у взаєминах з іншими державами. Він відкриває і закриває Ландтаг і вправі розпустити його за власною ініціативою. Жодне з рішень парламенту не може прийняти силу закону без згоди глави держави, в той же час сам Князь за надзвичайних обставин може видавати укази з силою закону без згоди парламенту та Прем'єр-міністра. Крім цього, Князь має необмежені права з питань помилування, має право призупиняти карне переслідування, привласнює титули, звання, зводить в дворянський ранг і вручає державні нагороди Ліхтенштейну.

Виконавча влада покладена на коаліційну Уряд з 5 чоловік: Прем'єр-міністра, якому належать також функції міністра закордонних справ юстиції і фінансів його заступника і трьох так званих урядових радників. Три члени Уряду, включаючи його голову, представляють парламентську більшість, двоє - опозицію. Члени Уряду призначаються Князем за пропозицією Ландтага на 4 річний термін. При втраті довіри Ландтаг просить Князя про відкликання того чи іншого члена Уряду.

дезинфекция дератизация