зовнішня політика скоропадського

Цивільне та суміжні з ним галузі права
Гражданский кодекс Наполеона продовжує діятиме в Люксембурзі, причому тут він піддався навіть меншою виправлень і доповнень, ніж у самій Франції. Це відноситься, зокрема до положенням про шлюб, родині, успадкуванні тощо Лише нормах, регулюючих питання рухомого майна, кредиту і деякі інші, люксембурзький законодавець відвернеться його первісних положень. Також продовжує діяти Люксембурзі Торговий кодекс Франції 1807 За деяких винятком розділів, що не піддалися-скільки небудь помітних змін, більшість його положень, як і у Франції, було з часом досить істотно перетворено. Зокрема починаючи виданий з 1915 р. ряд законів, що регулюють діяльність акціонерних громад, які складалися під явним впливом бельгійського законодавства. Водночас люксембурзькі закони з питань діяльності сільськогосподарських кооперативів (1900 1915 1945) визнаються абсолютно самостійними. Мало того вони надали відоме вплив на право інших держав. У 1973 р. проведена істотна реформа всього законодавства про компанії. Досить великий розвиток вже в XX ст. у країні одержало соціальне законодавство. У 1901-1911 рр.. введено страхування від хвороб, що від нещасним випадкам на виробництво, виплата пенсій по інвалідності та за старості, у 1921 р. - виплата (протягом деякого часу) допомог при "вимушеною безробіття" для декого професійних груп, згодом поступово розповсюдилася на більш широкі верстви населення . У 1925 р. вийшов з соціального страхування Кодекс. Трудові відносини службовців приватних установ регулюються особливим законом 1919 р. (з подальшими змінами 1937, 1962 р. і ін.). У 1945 видано Указ Великого герцога про заснування національної погоджувальної служби, наглядає за укладенням та виконанням колективних трудових договорів, а 1965 виданий Закон про колективні трудових договорах, докладно регулюючий всі зв'язані цим питання. Закон про індивідуальні трудових договорах 1980 вимагає, щоб звільнення працівника було "справедливими", а не довільним. Закон про колективні звільнення 1982 вводить їх узгодження з органами робочого представництва на підприємства. У 1987 р. законодавчо встановлена єдина система пенсійного забезпечення, що охоплює не тільки найманих працівників, а й ремісників, торговців, що бізнесменів та фермерів.

Останніми роками в Люксембургу вжити рішучих законодавчих заходів з охорони навколишнього середовища. У 1980 р. видано Закон про усунення відходів, направлений на запобігання шкідливим впливів на підгрунтя, флору і фауну, на попередження псування ландшафту, забруднень повітря і води, на боротьбу з шумами та іншими шкідливими впливами на організм. У 1982 - закон про захист природи і природних ресурсів в розвиток якої в 1986 р. видано постанову Великого герцога про поліпшення природного середовища й структури лісів.

органолептические показатели качества воды